Hardnekkig volhouden, ook als je op dichte deuren bonst, heeft zin. Nooit wordt de vrede aangereikt op een presenteerblaadje. Altijd gaat het ook over gerechtigheid. Daar moet voor gestreden worden. Veerkracht is nodig, uithoudingsvermogen en grensoverschrijdend gedrag. Ons geloof wil in die taaie strijd een diepgravende wortel zijn. Vandaag begint de Vredesweek. Teksten voor die dienst werden aangereikt door Pax.

Thema:Vrede verbindt over grenzen
Voorganger:Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers:Lily Fraanje en Michael de Jong
Lezingen:Amos 8: 4-7, Psalm 113, Lucas 16: 1-17
Liederen:Lied 1013, Lied 301c, Lied 975: 1 en 3, AWN IV nr. 12, Lied 1008 : 1, 2 en 3, Lied 945, Lied 1014, Lied 1012: 1, 4 en 5
Collecten:Diaconie, Plaatselijke kerk, Landelijke collecte voor het vredeswerk*
Ontvangst:Leden van sectie 6
Kinderdienst:Jessica Rebel
Tienerdienst:Duco Bergsma en Dirk van Dijk
Koffieschenken:Joke en Jim van Geene, Wilma Booij en Ria Hilhorst
Autodienst:Erik van den Berg, tel. 035-6247406
Bijzonderheden:Er is oppas voor de kleine kinderen.
Klik hier om de liturgie te downloaden

* De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie heen. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conict. In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand weer reiken in training, scholing en gezamenlijke bedrijfjes.

Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!