In september heeft u tegelijk met de nieuwe Wijkgids ook een brief gekregen voor uw jaarlijkse bijdrage (gift) voor het Activiteitenfonds. Dit fonds is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze wijk. Hieruit worden alle activiteiten van onze wijkgemeente betaald, en dat zijn er gelukkig veel.

Tot en met 2018 kwam er steeds een bedrag van ongeveer € 6.000,– aan giften binnen. Tot onze schrik is tot op heden nog maar ongeveer € 3.000,– binnen gekomen.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk om, als u het nog niet gedaan heeft, alsnog een gift te storten op bankrekening NL14 RABO 0373722567 van het Activiteitenfonds Regenboogkerk o.v.v. gift. Helpt u mee het kinderkamp, de gemeentezondag en vele andere activiteiten mogelijk te maken? Bij voorbaat dank!

N.B. Het bankrekeningnummer is vorig jaar gewijzigd, wilt u even nakijken of u het goede rekeningnummer gebruikt?
Erik van den Berg (kerkrentmeester)