Veel gemeenteleden zullen de nieuwe wijkgids al hebben ontvangen, en anders is dit binnenkort het geval. Bij deze wijkgids ontvangt u ook twee brieven waaronder één over het Activiteitenfonds. Dit fonds is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze wijk. Hieruit worden alle activiteiten van onze wijkgemeente betaald, en dat zijn er gelukkig veel.

U krijgt dit jaar echter géén acceptgiro, maar u kunt uw gift/bijdrage via internet overmaken of met het bekende overschrijvingsformulier op NL14RABO0373722567 t.n.v. Regenboogkerk, Activiteitenfonds te Hilversum.

Helpt u mee het kinderkamp, de gemeentezondag en vele andere activiteiten mogelijk te maken? Bij voorbaat dank!

Deze website is gemaakt door ZUOO