Maand: december 2020

Oudjaar, 31 december, 19.30 uur

Oudjaar, 31 december, 19.30 uur

De kerk heeft Jezus Christus vaak exclusief voor zichzelf geclaimd en daardoor anderen in de kou laten staan. Maar wie de zegenende betekenis van de naam van Jezus beseft, ontdekt de inclusieve reddende macht van God, die zich uitstrekt naar alle mensen, ja naar heel Gods schepping. Dat mag voor ons een bemoediging zijn in deze tijd. Ook zonder de kerk is er redding in de naam van Jezus.

Het is helaas niet meer mogelijk om een plaats in de kerk te reserveren. Met ingang van 31 december worden de vieringen zonder publiek gehouden en kunt u alleen online meevieren.

Lees meer
Zondag 3 januari, Epifanie

Zondag 3 januari, Epifanie

Epifanie is ouder dan het Kerstfeest. Dat Gods heerlijkheid aan mensen is verschenen, vormt de kern van het geloof zelf. Immers hoe zouden wij op zinvolle wijze over God kunnen spreken en ons handelen kunnen richten op zijn wil, als wij nooit iets hadden opgemerkt van zijn mensenliefde. Dit is groot nieuws voor de wereld. Mattheüs ziet de hoogste wijsheid der heidenen nederig komen naar Jeruzalem, om hulde te bewijzen aan het kind van God. Dit is een visioen.

Het is helaas niet meer mogelijk om een plaats in de kerk te reserveren. Met ingang van 31 december worden de vieringen zonder publiek gehouden en kunt u alleen online meevieren.

Lees meer
Rondom de kerstdagen

Rondom de kerstdagen

In deze video kijkt Jurjen Zeilstra terug op het afgelopen jaar en blikt hij vooruit. 
Hij vertelt hoe hij zelf de kerst beleeft, leest het kerstverhaal voor uit de bijbel en spreekt een gebed uit, dit alles omlijst met muziek.

Lees meer
Zondag 20 december, vierde advent

Zondag 20 december, vierde advent

De belofte dat het Koningshuis van David voor eeuwig stand zou houden, is niet in vervulling gegaan. Israël is dergelijke profetische uitspraken na de Babylonische Ballingschap steeds meer geestelijk betekenis gaan geven. Niet iedereen was het daarmee eens. Er zijn telkens weer nationalistische stromingen geweest, die streefden naar een letterlijk herstel, vaak met veel geweld. Wat betekent het tegen deze achtergrond, wanneer er een engel komt tot een eenvoudig meisje in Nazareth en haar een zoon belooft?

U bent van harte welkom in de kerk. Tot nu toe zijn er ondanks het beperkt aantal mensen in de dienst altijd nog onbezette plaatsen over. U kunt dus gerust reserveren. Mocht u anderen een plaatsje gunnen, reserveer dan vanaf vrijdag, dan hebben anderen voldoende tijd gehad.

U kunt de kerkdienst ook online meevieren.

Lees meer
Online koffie na de kerkdienst

Online koffie na de kerkdienst

Om elkaar te kunnen blijven ontmoeten na de kerkdienst, zijn we sinds kort gestart met ‘online koffieontmoetingen’. Iedere zondag kunt u zich om 11.30 uur hierbij aansluiten. Tot ziens aan de online koffietafel!

Lees meer