Maand: maart 2021

Herhaalde oproep

Herhaalde oproep

Opnieuw wil de wijkdiaconie een oproep doen om suggesties voor collectedoelen aan te dragen. Welke organisatie kan volgens u een steuntje in de rug gebruiken? Laat het weten!

Lees meer
Zondag 28 maart, Palmpasen

Zondag 28 maart, Palmpasen

Toen Jezus doelbewust op weg ging naar Jeruzalem, waren zijn leerlingen erg ongerust. Ze begrepen ook de noodzaak niet die Jezus zag om naar Jeruzalem te gaan. Maar als ze Jezus zien rijden op het ezeltje van Zacharia valt bij de discipelen alles op zijn plek. Dit is de intocht van de koning van de vrede, over wie Zacharia profeteerde.

De viering wordt zonder gemeenteleden en gasten gehouden, u kunt online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer
Vesper woensdag 31 maart, 19.30 uur

Vesper woensdag 31 maart, 19.30 uur

De lans in de zijde van de gekruisigde bracht in de middeleeuwen een mystieke verering van het hart van Christus op gang. Zijn geopend hart bracht immers louter liefde en barmhartigheid voort en is tot bron geworden van de sacramenten. Zo is Christus het tegenbeeld van hen die hun hart gesloten houden voor de mensen en voor God. Johannes is de leerling die zich vlijde aan de borst van Christus (Johannes 13: 25). Zouden ook wij vandaag kunnen leren ons hart te openen?

De viering wordt zonder gemeenteleden en gasten gehouden, u kunt online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer
Donderdag 1 april, Witte Donderdag (19.30 uur)

Donderdag 1 april, Witte Donderdag (19.30 uur)

Op de avond van Witte Donderdag gedenken we Jezus. Volgens Matteüs, Marcus en Lucas kunnen we Jezus gedenken door samen brood te breken en te delen, tot zijn gedachtenis. Johannes vertelt van een andere gedenk-opdracht. U kunt thuis brood en wijn klaarzetten voor de Maaltijd van de Heer.
Deze dienst vieren we samen met de gemeente van de Bethlehemkerk.

De viering wordt zonder gemeenteleden en gasten gehouden, u kunt online meevieren via de pagina ‘Kijk en luister mee’.

Lees meer