Maand: augustus 2021

Zondag 5 september

Zondag 5 september

Het verhaal van Noach en de ark is te lezen als een verhaal van herschepping. Na een ellendige tijd, kan het leven weer opbloeien. De regenboog is het symbool voor Gods eeuwige verbond, niet alleen met de mensen, maar met al wat op aarde leeft. Tegelijkertijd toont de verteller zelf dat hij zich bewust is dat het kwaad zelf met geen zondvloed weg te wassen valt. Nog altijd lijden mensen door de vloek van Noach over Cham. En ook al weten wij dat overstromingen geen straf van God zijn, dergelijke rampen komen wel degelijk voor en de zeespiegel blijft stijgen.
Dit is de laatste dienst in de zomerserie ‘Noach en de ark’.

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Opbrengst actie Corona hulp

Opbrengst actie Corona hulp

De gezamenlijke PgH-noodhulpcollecte van 30 mei j.l. voor stichting Dorcas ten behoeve van coronahulp aan landen die erg te lijden hebben onder het virus heeft €2.505 opgebracht. De centrale diaconie heeft dit bedrag verhoogd met €1.000 waardoor in totaal €3.505 is overgemaakt naar Dorcas. Wij zijn blij met het resultaat!

Lees meer
Zondag 29 augustus

Zondag 29 augustus

‘Stel dat je een drugsverslaafde bent. Of een illegale vreemdeling’. Zo moet het ongeveer zijn overgekomen, als Jezus zijn toehoorders vraagt zich in te leven in een herder. Of in een vrouw! Stel je voor. We lezen Lucas 15: 1-10. De Farizeeën moeten ervan kotsen, staat er letterlijk. Maar Jezus spreekt over blijdschap, ook over blij zijn met die ander. Die zo anders is. Valt hier voor ons nog iets te leren? Of weten we dit allemaal wel?!

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Bijbelleesgroep

Bijbelleesgroep

In de bijbelleesgroep die geleid wordt door ds. Heleen Weimar komen vragen aan de orde aan de hand van teksten die door de deelnemers worden ingebracht. De groep is bedoeld voor iedereen die graag samen met anderen wil lezen en van elkaar wil leren, zowel beginners als meer ervaren bijbellezers. U kunt u opgeven vóór 1 september.

Lees meer
‘Geïnspireerd leven’ – jaarthema 2021-2022

‘Geïnspireerd leven’ – jaarthema 2021-2022

Opnieuw is er in de PGH gekozen voor een gezamenlijk jaarthema. Stond de eerste keer Jezus centraal in het jaarthema ‘Rondom Jezus’ en lag het afgelopen jaar de focus op God de Schepper in het jaarthema ‘Schepping’, het komende jaar zullen we ons richten op het werk van de Heilige Geest aan de hand van het jaarthema ‘Geïnspireerd leven’.

Lees meer
Zondag 22 augustus

Zondag 22 augustus

De duif is het symbool geworden van het leven op aarde in vrede. Voor Noach is zij de verkenner, die terugkeerde toen zij, zoals het er zo mooi staat in de vertaling van 1951, ‘geen rustplaats vond voor het hol van haar voet’. Maar anders dan de raaf, die alleen maar wat heen en weer kan fladderen, is de duif in staat na haar tweede vlucht aan Noach een vers olijfblad te brengen, teken van levensruimte voor allen in de ark. Als zij van haar derde vlucht niet terugkeert, weet Noach het zeker: de ramp is voorbij. Weg met die lockdown. Het is tijd om de ark te verlaten.

In deze dienst zal de heilige doop worden bediend aan Blanca Zwagemaker, dochter van Jacob Zwagemaker en Martina Botturi, geboren op 11 juni 2021 in Los Angeles (VS)

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer