Maand: september 2022

Zondag 18 september

Zondag 18 september

In de vredesweek worden we bevraagd op de zuiverheid van ons handelen. Maar werken aan vrede is meer dan getuigenispolitiek. Het gaat er ook om dat je dingen voor elkaar krijgt. Dat vraagt volgens Lucas16: 8 om ‘slim handelen’.

Lees meer
Van de beroepingscommissie

Van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie is ook gedurende de vakantieperiode actief geweest en met een mooi resultaat: de commissie is blij te kunnen melden dat zij het voornemen heeft om een kandidaat voor te dragen aan de kerkenraad van de Regenboogkerk.

Lees meer
Regenboogzondag 11 september

Regenboogzondag 11 september

Op deze Regenboogzondag maken we een begin met het jaarthema ‘Verbonden’. Dat duidt zowel op ‘verbonden zijn’ als op diverse verbonden die in de Bijbel worden gesloten. Vandaag gaat het over twee metaforen die verbonden-zijn uitdrukken. Allereerst het beeld van het stevige ‘drievoudige snoer’ uit Prediker. En het beeld van de gemeente als een lichaam waarvan de delen door pezen en gewrichtsbanden bijeengehouden wordt en in beweging komt vanuit het hoofd, dat Christus is. Dit beeld wordt geschetst in de brief aan de gemeente van Efese.
We vieren de Maaltijd van de Heer, als uitdrukking van onze verbondenheid met Christus en met elkaar.

Er zijn dit jaar geen workshops. Alle energie en gezamenlijkheid gaat in het zomerfestival zitten. Wel is er na de dienst de mogelijkheid om aan de hand van een paar vragen een gesprekje te voeren met iemand die je nooit spreekt, bij koffie met wat lekkers.

Lees meer
Zondag 4 september, twaalfde zondag van de zomer

Zondag 4 september, twaalfde zondag van de zomer

In de week volgend op deze zondag opent de Regenboogkerk het seizoen. Op zaterdag is er een zomerfestival in en om de kerk. In de aanloop is het goed te weten wát die kerk is en wíe die kerk is en wáarom die kerk er is. Daarom zal Psalm 84 de leidraad zijn: ‘hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen’. De psalm klinkt op verschillende wijzen. De heldere fontein, waar de psalm over spreekt komt ook aan bod in een bruisend spel van muziek en beeld.

Lees meer