Maand: oktober 2022

Zondag 30 oktober

Zondag 30 oktober

We maken ons allemaal best zorgen over de toekomst van onze planeet. Hoe zouden we daar vanuit ons geloof mee om kunnen gaan? Hoe kan de Bijbelse boodschap ons daarbij inspireren?

In deze dienst luisteren we naar de Woorden van het Verbond die niet alleen mensen betreffen, maar ook Gods schepping. We luisteren ook naar een visionair en een apostel. En we zingen liederen over onze zorgen, maar vooral ook onze hoop. Zo kunnen we onze zorgen omzetten in keuzes die de Woorden van het Verbond waarmaken in daden.

Lees meer
Drie voorstellen voor PgH in 2025

Drie voorstellen voor PgH in 2025

In juni 2023 neemt de Algemene kerkenraad een beslissing over de structuur van de Protestantse gemeente Hilversum in 2025. Een beslissing die noodzakelijk is gezien de ontwikkeling in het aantal leden en actieve vrijwilligers, de sterk oplopende tekorten in de exploitatie en de nadrukkelijke wens om een vitale gemeente van Jezus Christus in Hilversum te zijn.

Lees meer
Zondag 23 oktober, zesde zondag van de herfst

Zondag 23 oktober, zesde zondag van de herfst

Via het jaarthema komt vandaag het verbond tussen God en Abraham tot ons. Psalm 105 spreekt in de berijmde versie van ’het verbond met Zijn vrind’.  Dat rijmt immers fijn op kind en dat is precies wat het verbond wil bevestigen: deze geldt voor generatie op generatie op generatie. Eeuwig dus. Nu is onze generatie aan de beurt. ’t Verbond tussen God en ons, Zijn vrinden en vriendinnen. Voor de kinderen wordt de boekrol verder uitgevouwen. Wat zal er geschreven staan?

Lees meer
Zangviering Iona Community

Zangviering Iona Community

Op zondag 23 oktober wordt in de Bethlehemkerk om 16.00 uur een zangviering gehouden geïnspireerd door de oecumenische Iona Community uit Schotland/wereldwijd. Het biedt een mooie gelegenheid om kennis te maken met het gedachtegoed. Iedereen is van harte welkom.

Lees meer
Liederen onaangekondigd

Liederen onaangekondigd

In de kerkdienst worden de laatste weken door de voorganger geen aankondigingen meer gedaan van de te zingen liederen. De Commissie Eredienst kiest voor deze vorm om op termijn te komen tot een papierloze dienst en hoopt dat er nu alvast een gewenning plaatsvindt van de projectie op de muur.

Lees meer
It giet ‘Oane’

It giet ‘Oane’

Ds. Oane Reitsma heeft het beroep dat de Regenbooggemeente op hem uitbracht aanvaard. Daar zijn wij heel blij mee en heten hem dan ook van harte welkom! Hij volgt ds. Jurjen Zeilstra op en wordt de directe collega van ds. Heleen Weimar.

Lees meer