Maand: november 2022

Ina Buist nieuwe scriba Algemene kerkenraad

Ina Buist nieuwe scriba Algemene kerkenraad

Met ingang van januari is Ina Buist de nieuwe scriba van de Algemene kerkenraad van de PgH. Zij verruilt het scribaat van de kerkrentmeesters (CvK) voor dat van de kerkenraad. Zij volgt daarmee dominee Erik van Halsema op die tijdelijk de vacature voor een secretaris invulde.

Lees meer
Zondag 4 december, tweede advent

Zondag 4 december, tweede advent

De stad speelt een rol in de vandaag gekozen lezingen. Je komt er vandaan, gaat er weer naar terug en dan blijkt dat de ontvangst wisselend kan verlopen. Jezus wordt eigenlijk met argusogen bekeken als Hij terugkeert. Zijn identiteit is een historisch gegeven. Maar Ruth krijgt in Bethlehem een nieuwe toekomst. Haar vroegere identiteit is geen probleem voor de omgeving. Steden hebben zo hun eigen ‘mores’.

Met de kinderen zingen we op passende wijze bij advent.

Lees meer
Zondag 27 november, eerste advent

Zondag 27 november, eerste advent

De komende vier adventszondagen staan we stil bij de vier vrouwen die in het geslachtsregister van Jezus voorkomen: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Vier vrouwen die kracht tonen te midden van krachten die hen klein willen houden.

Op deze eerste zondag gaat het over Batseba en de rol die koning David in haar leven speelde en wordt uitgelegd wat het Batseba Syndroom betekent. De Italiaanse schilderes Artemisia Gentileschi voelde zich zeer verwant met Batseba en schilderde meerdere keren het moment waarop Batseba een bad neemt en koning David vanuit de verte naar haar kijkt.

Lees meer
Zondag 20 november Voleindingszondag

Zondag 20 november Voleindingszondag

Ook op de gedachteniszondag is het jaarthema dichtbij. God verbindt in het licht van de Zoon Zijn Naam aan eenieder die getuigt van Hem. “Ik ben het licht der wereld”, hemels en aards tegelijk, zo laat Jezus ons weten. Dit verband is ‘ontegenzeglijk’ volgens Hem, omdat Hij niet alleen is. Wat een troost als vandaag de namen worden genoemd van de gestorvenen en hun gedachtenis ontegenzeglijk wordt verbonden aan de Naam van de Eeuwige. 

Lees meer