Maand: december 2022

Zondag 1 januari 2023, Nieuwjaarsmorgen

Zondag 1 januari 2023, Nieuwjaarsmorgen

We beginnen om 10.00 uur met koffie en oliebollen en alle gelegenheid om elkaar en onze gasten van de Morgenster een gelukkig Nieuwjaar te wensen. De viering begint om 10.30 uur.

Op deze zondag ‘Naamgeving’ lezen we over we besnijdenis van Jezus op de achtste dag en over de beloftevolle naam die het kind dan krijgt: Jehoshua, wat betekent ‘de Heer redt’. In Handelingen lezen we hoe Petrus tijdens zijn verdediging voor de Hoge Raad een sprekend voorbeeld geeft van de reddende kracht van Jezus’ naam.

Lees meer
Uit het moderamen

Uit het moderamen

Gea Rozenberg geeft een toelichting over het proces PgH 2024. Kerkenraad en moderamen nodigen u uit voor een presentatie hierover, waarbij u ook uw vragen kunt stellen.

Lees meer
Zondag 25 december, kerstmorgen

Zondag 25 december, kerstmorgen

De wordingsgeschiedenis van Jezus is gedurende Advent steeds duidelijker geworden. Via het voorgeslacht, de voormoeders met name. Stuk voor stuk voorbeeldige vrouwen, die het Immanuel voorleefden en voordeden. Overtuigd dat daarmee het heil van God doorgang vindt.
De Christelijke traditie viert de ultieme uiting van dat heil in de geboorte van Immanuel. En wij stemmen daarmee in, in een viering van zang en vreugde. Samen met de cantorij en met vrolijk spel. En natuurlijk zal de vijfde moeder, Maria, aan het woord komen.

Lees meer
Help mee met interviews bij ouderen

Help mee met interviews bij ouderen

Stichting Present en Versa Welzijn zoekt vrijwilligers die tussen half januari en half februari bezoeken aan mensen van 80 jaar en ouder willen afleggen in de wijk Kerkelanden. Door samen een vragenlijst in te vullen willen ze de wensen en behoeften van de ouderen in kaart brengen.

Lees meer