In januari is de Actie Kerk Balans gestart, de jaarlijkse actie om de nodige financiële middelen te verwerven noodzakelijk voor het behoud van onze gemeente, voorgangers en alle betrokkenen die het mogelijk maken om Regenboogkerk gemeenschap met elkaar te kunnen zijn.

Vanwege de coronamaatregelen is de actie dit jaar noodgedwongen anders georganiseerd. De ouderlingen en hun lopers hebben de schriftelijke toezegging niet opgehaald en de betreffende leden hebben gebruik kunnen maken van een antwoordenveloppe om de toezegging aan het Kerkelijk Bureau te sturen via de reguliere post.

De stand van zaken betreffende de toezeggingen baart ons echter zorgen. Van het aantal bezorgde toezeggingsformulieren van 211 zijn er – helaas – slechts 40 ontvangen. Van de digitale toezeggingsformulieren, via mail verzonden, zijn er van het totaal verzonden aantal van 286, inmiddels 186 door ons ontvangen.

Mogelijk dat het u toegezonden of bij u bezorgde toezeggingsformulier aan uw aandacht is ontsnapt of in de ‘spam’ is beland… Mocht u een nieuwe mogelijkheid voor toezegging willen ontvangen, aarzel niet en laat het ons weten, dan verzorgen we dat voor u.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage,
Bras van Buren