In de komende tijd zullen er steeds twee collecten in het rooster staan, vroeger waren dat er 3! We vragen u de bijdrage voor de twee doelen in één collectezak te doen. Na afloop zal de opbrengst verdeeld worden (50/50) over die doelen.

Voor de afhandeling van de collecte zou het fijn zijn om zoveel mogelijk gebruik te maken van collectebonnen. Informatie over collectebonnen vindt u hier.

Activiteitenfonds
Begin september heeft u tegelijk met de wijkgids een brief gekregen met het verzoek om een bijdrage voor het Activiteitenfonds. Dit fonds is de belangrijkste bron van inkomsten voor onze wijk.
Veel gemeenteleden hebben al een bedrag overgemaakt en de stand is nu ruim € 3.000,–. Helaas is dat toch nog beduidend minder dan in de vorige jaren, want toen lag de opbrengst meestal tussen de € 6.000,– tot € 7.000,– Met dat geld kunnen we veel activiteiten in onze wijkgemeente bekostigen.

U kunt nog een bedrag overmaken op NL14 RABO 03737 22567 t.n.v. Activiteitenfonds Regenboogkerk. Bij voorbaat veel dank!

Erik van den Berg (kerkrentmeester)