Op vrijdagavond 22 oktober nemen we met een mooi en gevarieerd programma afscheid van ds. Jurjen Zeilstra. Het programma is op basis van het door Jurjen zelf aangedragen thema ‘in dankbaarheid terugkijken’. Dankbaar terugkijken op wat Jurjen voor de Protestantse Gemeente in Hilversum betekent heeft, hopen we met zo veel mogelijk PgH-gemeenteleden te doen. U bent allen van harte uitgenodigd!

Programma 22 oktober is vol!
Het programma voor de afscheidsavond van Jurjen is overvol. Persoonlijke bijdragen aan de avond zijn daarom niet meer mogelijk.

Voor het Liber amicorum – een vriendenboek – voor Jurjen kunt nog wel een bijdrage inleveren.
U kunt uw herinneringen uitdrukken met mooie woorden, een gedicht, foto’s, een schilderwerkje, of een collage, op A4-formaat, maximaal één pagina. Alle inzendingen worden gebundeld in een fraai boek. U kunt uw inzending digitaal aanleveren bij Marco, marco@vanderleeadvies.nl of op de avond zelf bij de ontvangstcommissie.

Cadeau
Natuurlijk willen we Jurjen ook een mooi cadeau aanbieden, waarmee hij een tastbare herinnering aan onze gemeente heeft. Doet u mee? Uw bijdrage kunt u storten op NL89 RABO 0373 7224 78 ten name van wijkkas Regenboogkerk, onder vermelding van ‘Jurjen’.

Praktische informatie
De avond begint om 20.00 uur, de deur staat vanaf 19.30 uur open. We willen graag weten hoeveel mensen er ongeveer komen. U kunt zich tot en met donderdag 21 oktober aanmelden via het eventix-systeem onderaan dit bericht.

Corona
Een toegangscontrole is verplicht. Wij vragen u om uw digitale of papieren QR-code, of het vaccinatiekaartje zelf te tonen. Heeft u geen vaccinatiebewijs, dan wordt u een sneltest aangeboden. Lees hier meer informatie.

Tot ziens op 22 oktober!

Op zondag 31 oktober zal Jurjen voor het laatst als wijkpredikant van de Regenboogkerk voorgaan in de eredienst.

Reservering
Hier kunt u zich aanmelden voor het bijwonen van de afscheidsavond. Heeft u moeite met het aanmelden, gebruik dan het contactformulier van de website.