De bijbelse oproep tot vasten gaat gepaard met de opdracht rechtvaardig te handelen. Vasten waar God blij mee kan zijn, is geen zaak van uitgestreken gezichten en vertoningen voor mensen. In het verborgene wordt het verschil gemaakt. Waar vinden wij de creativiteit om dit vandaag te doen?

Thema: In het verborgene
Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Marianne van Gilst
Lezingen: Jesaja 58: 1-10 en Mattheüs 6: 1-4
Liederen: Psalm 6: 1, 2 en 6, Lied 537 en Lied 246b: 1, 4, 5 en 7
Muziek: Ies Nijman, orgel; 1 zanger van de cantorij
Klik hier om de liturgie te downloaden

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.