De Heer is waarlijk opgestaan
In de vroege kerk zag men de Opgestane afdalen, de poorten van het dodenrijk verpulveren, en Adam en Eva bij de hand grijpen en omhoog trekken. In de psalmen lezen we:

Maar nu weet ik mij altijd bij u,
u houdt mij aan de hand
en leidt mij volgens uw plan. (Psalm 73: 23-24a)

Laten we juist nu het Paasfeest vieren met ons hele hart en bemoediging vinden in de weg van Jezus. Onze verrezen Heer grijpt onze hand en trekt ons in het licht van God. Gezegend Paasfeest!

ds. Jurjen Zeilstra