‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak
en de Schriften voor ons ontsloot?’ (Lucas 24:32)

Achteraf kun je zelf soms beter begrijpen wat je is overkomen.
Achteraf lichtten soms de momenten van inspiratie als lichtbakens op langs een duistere weg.
Achteraf is het dat je kunt beseffen welk verdriet het was dat werd geraakt door een Godsverschijning.

Jezus is de Opgestane. Hij is de onbekende gast die wordt herkend bij het breken van het brood.
Laten we geloven dat Hij bij ons aan tafel zit, ook wanneer we alleen zijn.
Hij verbindt ons met elkaar en met het Godsgeheim in deze tijd van Pasen.

Jurjen Zeilstra

Afbeelding: Duccio di Buoninsegna Emmausgangers