Wonen in een veilig huis
Jezus zegt: “Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bidt tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene is, zal je ervoor belonen”. (Matteüs 6:6)

Bij de opening in 1957 van het stiltecentrum in het gebouw van de Verenigde Naties in New York lichtte secretaris-generaal Dag Hammarkjöld het ontwerp ervan als volgt toe:
“Wij allen hebben in ons een kern van verstilling door stilte omringd. Dit huis, toegewijd aan werk en debat ten dienste van vrede, heeft met het stiltecentrum een kamer, die toegewijd is aan stilte in de naar buiten  gerichte zin én verstilling in de innerlijke betekenis. Het midden van de kamer is symbolisch voor hoe dagelijks het licht van de lucht leven geeft aan de aarde waarop wij staan; voor velen van ons ook een symbool van hoe het licht van de geest leven geeft aan materie. De steen in het midden van de kamer mogen we zien als een altaar, leeg, niet omdat er geen God is, niet omdat het een altaar is voor een onbekende god, maar omdat het is toegewijd aan de God die de mens aanbidt onder vele namen en in vele vormen.”

Laten wij in onze tijd die voortdurend wordt opgezweept met onrustbarende nieuwsberichten en de hypes en speculaties daaraan verbonden, beseffen dat wij, geestelijk gesproken, mogen wonen in een veilig huis. Koester de binnenkamer van je geloof, juist in deze tijd. 

Ds. Jurjen zeilstra