De beroepingscommissie is ook gedurende de vakantieperiode actief geweest en wel met een mooi resultaat: de commissie is blij te kunnen melden dat zij het voornemen heeft om een kandidaat voor te dragen aan de kerkenraad van de Regenboogkerk. Dit voornemen is afgelopen zondag 28 augustus 2022 door Marlies Pestman, voorzitter van de beroepingscommissie, besproken met Gea Rozenberg en met Jan de Leede, voorzitter PgH. Samen hebben ze de vervolgstappen en de planning doorgesproken.

Op donderdag 22 september zal de kandidaat aan de kerkenraad worden voorgedragen en geeft de beroepingscommissie toelichting op de gevolgde beroepingsprocedure. De kerkenraad zal door middel van stemming aangeven of ze akkoord gaan met de kandidaatstelling.

Op maandag 26 september zal de Algemene Kerkenraad van de PgH aangeven of ze instemmen met de kandidatuur.

Als bovenstaande goed verloopt zal op dinsdag 27 september om 20.00 uur een gemeenteavond gehouden worden in de Regenboogkerk waarin de beroepingscommissie en de kerkenraad u zullen informeren. Het is belangrijk dat u daarbij aanwezig bent. We hopen dan ook dat u deze avond alvast reserveert in uw agenda!

We zijn dankbaar dat het ernaar uitziet dat wij de vacante predikantsplek – 50% voor 4 jaar – in kunnen vullen.