De ochtendgebeden op woensdag in het stiltecentrum van de Bethlehemkerk krijgen een vervolg! Tot aan Pinksteren is er een wekelijks gebed voor en vanuit de

PgH-gemeenschappen. Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten. We komen bij elkaar om gezamenlijk te bidden, uit de Bijbel te lezen en stil te zijn. Inmiddels is de traditie ontstaan om voor wie wil na afloop koffie of thee te drinken. Online deelnemen blijft ook mogelijk.

Deelnemen kan door iets voor 07.00 uur op woensdagochtend aan te sluiten in de kerk of online. Voor de Zoomlink kunt u een verzoek sturen naar ochtendgebed@bethlehemkerk.nl. Hiernaar kunt u ook eventuele gebedsintenties sturen.