Op dinsdag 5 april zal de laatste avond gehouden worden van de bovenwijkse bijbelkring.

Deze avond zullen we met elkaar in gesprek gaan over ‘ontferming/barmhartigheid’. Wat zijn uw gedachten/associaties bij deze Bijbelse woorden? Ik denk in ieder geval aan de bede: Kyrie eleison – Heer ontferm U.  En kent u de zeven werken van barmhartigheid?
Ds. Hillegonda Ploeger, predikant van de Gereformeerde kerk in Loosdrecht, zal de avond leiden.

Deze avond wordt gehouden in de Bethlehemkerk.  We beginnen om 20.00 uur. U kunt zich opgeven bij ds. Hillegonda Ploeger (hmploeger@gmail.com – tel. 035 8879399),  opgave is echter niet noodzakelijk.  Deelname is gratis.