Na een kleine pauze komt op dinsdag 21 maart de bijbelleesgroep weer bij elkaar, van 20.00 – 21.30 uur in de kerk. We lezen Johannes 17, dat ook wel het hogepriesterlijk gebed wordt genoemd. De expositie die op 19 maart geopend wordt omvat schilderijen die Henk Pietersma bij dit hoofdstuk uit het Johannesevangelie maakte. Voldoende aanleiding om de tekst aandachtig met elkaar te gaan lezen. Wie een keer mee wil doen is van harte welkom.
Geef het even door via ha.weimar@gmail.com.

Komende data: 25 april en 16 mei 2023