Bijbelzondag is dit jaar anders dan anders. Corona zet een stempel op de hele samenleving. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. En het gaat zeker de kerkdeuren niet voorbij. Wat kun je dit jaar nog doen om Bijbelzondag te vieren? Valt er eigenlijk wel iets te vieren?
Laten we niet vergeten dat de reden om de Bijbelzondag te vieren niet is veranderd. We hebben toegang tot de Bijbel en daar zijn we blij mee. En zijn nog steeds veel mensen in Nederland en wereldwijd die behoefte hebben aan de Bijbel in de breedste zin van het woord: goede betaalbare vertalingen, studiebijbels, kindermateriaal, leermiddelen, noem maar op. Ja, er valt nog steeds iets te vieren. Ook op de manier zoals we dat gewend zijn: onze dankbaarheid tonen door van onze rijkdom uit te delen.

Toon uw dankbaarheid door een gift over te maken op IBAN  NL74 SNSB 0266 3808 08 t.n.v. Bijbelgenootschap te Haarlem  o.v.v. Bijbelzondag 2020.

Bij voorbaat dank!