Kerkdiensten archief

Zondag 18 juli

Zondag 18 juli

Wat betekent het om in het licht van Christus te leven? Wat gebeurt er als dat licht in de wereld en in ons leven schijnt? Wat verandert er dan?

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Zondag 11 juli

Zondag 11 juli

Zonder voorbehoud. Geen reiszak, geen kopergeld. Wel toegerust met ‘macht’ over onreine geesten. Worden wij op dezelfde wijze gezonden? Wat zijn onze onreine geesten? En hebben wij macht over hen? Welk stof schudden wij van onze voeten?

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Zondag 4 juli

Zondag 4 juli

Bij het bad van Betzata lag iemand die al achtendertig jaar ziek was. Hij had niemand om hem te helpen, maar Jezus merkte hem op.
Zoals zo vaak bij Johannes is dit een verhaal met veel lagen. Bijna alles is betekenisvol. We gaan zoeken naar de betekenis van dit verhaal voor ons.
In deze dienst mogen we getuige zijn van de doop van Filippa, dochter van Henk Jan Flinterman en Barbara Ifko, en van haar vader Henk Jan, die voorafgaand aan de doop belijdenis zal doen van zijn geloof.

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Zondag 27 juni

Zondag 27 juni

Het contrast is groot bij Marcus. Terwijl de leerlingen van Jezus erom strijden wie van hen het belangrijkste is, gaat de aandacht van Jezus uit naar de kinderen. Hij toont daarmee de waarheid van de psalm, dat Gods koninkrijk wordt gebouwd in de lofzang die God hoort klinken in de mond van het kleinste kind. Kunnen in de strijd om het bestaan misvormde volwassenen dat nog horen?
In deze dienst zal de heilige doop worden bediend aan Anouk, dochter van Reind en Bianca van Olst.

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst meevieren.

Lees meer
Zondag 20 juni

Zondag 20 juni

Reuzen bestaan, maar niet echt. Reuzen zijn er om verslagen te worden. Soms doe je dat door ze heel serieus te nemen. Soms versla je ze juist door ze uit te lachen. Soms door net te doen alsof ze er niet zijn. Maar altijd versla je de reuzen op je weg met jouw eigen kracht. Vandaag gaat het over de reuzen in ons leven en over de helden die wij kunnen zijn.
In deze dienst stappen Daniël Rebel en Emma van Straalen over van de kinderdienst naar de tieners.

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst meevieren.

Lees meer
Zondag 13 juni

Zondag 13 juni

We lezen twee verhalen over bronnen, over Izaäk die bronnen slaat die hem worden misgund, en over Jezus’ gesprek bij een bron met een Samaritaanse vrouw. In beide verhalen is er aanvankelijk iets gestokt, is er iets verhard. Maar door vertrouwen in God, de Bron van al het goede, kan het leven toch weer gaan stromen.
We worden genodigd aan de Maaltijd van de Heer, zowel in de kerk als thuis.

Er mogen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst meevieren.

Lees meer
Zondag 6 juni

Zondag 6 juni

“Blijf in mijn liefde”. Deze oproep doet Jezus aan zijn leerlingen in Johannes 15: 9-17. Die oproep om verbonden te blijven met Jezus en met elkaar, blijkt ook in onze huidige tijd weer van groot belang. Liefhebben is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ook in de kerk. Wat is het dat Jezus zijn leerlingen opdraagt?

Ds. Marjan van der Wal gaat in deze dienst voor als gastpredikant en schrijft: Ik verheug me erop om na een lange tijd van intensieve mantelzorg weer voor te kunnen gaan in de Regenboogkerk. Ik bewaar goede herinneringen aan mijn stageperiode in deze gemeente.

Er kunnen dertig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst meevieren.

Lees meer
Zondag Trinitatis, 30 mei

Zondag Trinitatis, 30 mei

Mensen zijn in Godsnaam elkaar tot zegen gesteld. Het komt erop aan deze opdracht echt te horen, te beluisteren in al die momenten dat er een glimp van God op je weg verschijnt. Het mooie van Abraham is dat hij spontane gastvrijheid kan tonen, zelfs vóórdat hij weet wie het is die er bij hem aanklopt. Zo mogen ook wij open staan, beschikbaar zijn en ons laten verrassen. Een kind kan ons bij de hand nemen en ons Gods  scheppingskracht opnieuw doen ontdekken.
In deze dienst zal Flore, dochter van Kristian en Maaike de Ruiter, worden gedoopt.

Er kunnen maximaal dertig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst meevieren.

Lees meer