Kerkdiensten archief

Zondag 26 juni

Zondag 26 juni

“Laat de boel de boel en volg mij”, zo zou je de oproep van Jezus kunnen lezen wanneer hij mensen aanspoort met hem op weg te gaan. Neem geen afscheid, laat anderen je geliefde dode begraven, kijk niet achterom. Moet je deze aanwijzingen letterlijk nemen, of gaat het om je blikrichting? Ik denk het laatste, maar wat betekent het om in geloof vooruit te kijken? ‘Herinner je je toekomst’ is een Joods gezegde dat ons kan helpen Jezus’ oproep te verstaan.

Lees meer
Zondag 19 juni, overstapdienst

Zondag 19 juni, overstapdienst

Het is een grote stap in je leven: de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. In de kerk betekent dat afscheid nemen van de kinderdienst en uitgenodigd worden voor de catechesegroep van de Regenboogkerk en de bovenwijkse jeugdactiviteiten. Drie kinderen wagen in deze dienst de sprong.

We lezen over een hevige storm op het meer van Tiberias, waar de leerlingen van Jezus door worden overvallen. Dat is niet avontuurlijk meer, maar ronduit beangstigend. Wie of wat kan hen helpen?

De Rainbow Pop Musicians spelen en zingen in deze dienst, met versterking van de catechisanten.

Lees meer
Zondag Trinitatis, 12 juni

Zondag Trinitatis, 12 juni

Wat is het karakter van de kerk? Wat zijn haar essentiële kenmerken? In deze dienst luisteren we naar de negen beroemde uitspraken van Jezus die beginnen met ‘Gelukkig… ‘ (Matt. 5:1-12). We ontdekken hoe de Bergrede een karakterschets biedt van de gemeente van Jezus Christus en een karakterschets van Jezus zelf.

Lees meer
Zondag 5 juni, Pinksteren

Zondag 5 juni, Pinksteren

In alle wijken van de Protestantse gemeente Hilversum wordt vandaag de serie Vruchten van de Geest afgesloten met ‘vrede’.
In de Regenboogkerk wordt die vrucht geproefd vanuit het Johannesevangelie. “Vrede met jullie”, zegt Jezus tot Zijn discipelen en blaast over hen heen. “Ontvang de heilige Geest…”. Alles wat ons toegezegd werd in de afgelopen tijd via de vruchten, mag nu geoogst worden.

In deze dienst zal de nieuwe kanselbijbel in gebruik worden genomen.

Lees meer
Zondag 29 mei

Zondag 29 mei

Deze zondag vindt kanselruil plaats met de Morgenster en staat de vrucht van de Geest ‘oprechtheid’ of ‘waarheid’ centraal. Dit woord komt niet voor in de lijst van Vruchten van de Geest uit Galaten 5 maar is eraan toegevoegd. Een mooi thema in een tijd die vergeven is van nepnieuws en waarin breed getwijfeld wordt of er wel zoiets bestaat als ‘waarheid’.

Lees meer
Zondag 22 mei

Zondag 22 mei

In deze dienst staat weer een vrucht van de Geest centraal, dit keer ‘zelfbeheersing’. Jezelf beheersen, dan denk je wellicht in eerste instantie aan je niet te buiten gaan op allerlei gebied, zoals drank, eten, seks, geweld; jezelf in de hand houden. In deze dienst zien we dat zelfbeheersing niet alleen met begrenzen te maken heeft, maar evengoed met een wereld die voor je open kan gaan. We trekken de vergelijking tussen zelfbeheersing en de kunst van het koorddansen. Aspecten die onder andere naar voren komen zijn: oefenen, ballast achterlaten, gericht zijn op het doel, afgestemd zijn op de Geest en op elkaar, voelen en reageren op hoe de wind waait, en meer… Zelfbeheersing, deze vrucht van de Geest, smaakt naar meer!

Lees meer
Zondag Cantate, 15 mei

Zondag Cantate, 15 mei

Op deze zondag ‘Zingt!’ gaat het over ontferming / barmhartigheid als vrucht van de Geest. Natuurlijk denken we dan aan de Samaritaan die met ontferming wordt bewogen wanneer hij een mens gewond langs de weg ziet liggen. En Paulus spoort ons aan om barmhartigheid gepaard te laten gaan met blijmoedigheid.

Lees meer