Kerkdiensten archief

Zondag 10 oktober

Zondag 10 oktober

We beginnen met de eerste serie over de vruchten van de Geest, in het kader van het jaarthema ‘Geïnspireerd leven’. Vandaag gaat het over de allerbelangrijkste vrucht (volgens Paulus) en dat is de liefde. Maar het is een vrucht met stekels. Want Jezus roept ons op om niet alleen lief te hebben wie wij lief vinden, maar ook onze vijanden.
Na de dienst wordt de nieuwe expositie geopend. Ook is er gelegenheid voor wie dat wil om met elkaar na te praten over het thema van de dienst in een ‘keek op de preek’.

Lees meer
Zondag 3 oktober

Zondag 3 oktober

Twee leerlingen van Jezus lopen teleurgesteld en vol vragen terug naar huis. Zo vol is hun hoofd dat ze niet zien wie de vreemdeling is die ze onderweg tegenkomen. Pas als ze thuisgekomen aan tafel zitten herkennen ze de vreemdeling.
Verwarring en moeite om te zien wat er echt aan de hand is. Daar lopen we vaak tegenaan als mensen. Wat betekent de vreemdeling voor ons vandaag?

Lees meer
Zondag 19 september, ‘Vredeszondag’

Zondag 19 september, ‘Vredeszondag’

In het thema van deze Vredesweek gaat het om het vermogen elke gedachte van uitsluiting ten aanzien van welk medemens ook, vroeg te herkennen en tegen te gaan. Uitsluiting begint  sluipend met een wij-zij-denken en een ‘wij zijn beter’. Daar waar je jezelf niet meer in de ander herkent, begint de ellende. Het ontwricht de samenleving, laat diepe wonden na en trekt een  wissel op de toekomst. Allesbepalend is hoe en waarmee jij jouw mens- en wereldbeeld voedt.

Lees meer
Zondag 12 september, ‘Regenboogzondag’

Zondag 12 september, ‘Regenboogzondag’

In deze dienst maken we een begin met het nieuwe seizoen en met het jaarthema ‘Geïnspireerd leven.’ Resultaten van de workshops
‘wandelen’, ‘zingen’, ‘inspiratie verbeelden’, ‘dichten’, ‘bijbellezen’ en ‘bidden’ komen in de viering samen. En de kinderen brengen in de dienst de inspiratieboom tot leven.

Lees meer
Zondag 5 september

Zondag 5 september

Het verhaal van Noach en de ark is te lezen als een verhaal van herschepping. Na een ellendige tijd, kan het leven weer opbloeien. De regenboog is het symbool voor Gods eeuwige verbond, niet alleen met de mensen, maar met al wat op aarde leeft. Tegelijkertijd toont de verteller zelf dat hij zich bewust is dat het kwaad zelf met geen zondvloed weg te wassen valt. Nog altijd lijden mensen door de vloek van Noach over Cham. En ook al weten wij dat overstromingen geen straf van God zijn, dergelijke rampen komen wel degelijk voor en de zeespiegel blijft stijgen.
Dit is de laatste dienst in de zomerserie ‘Noach en de ark’.

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Zondag 29 augustus

Zondag 29 augustus

‘Stel dat je een drugsverslaafde bent. Of een illegale vreemdeling’. Zo moet het ongeveer zijn overgekomen, als Jezus zijn toehoorders vraagt zich in te leven in een herder. Of in een vrouw! Stel je voor. We lezen Lucas 15: 1-10. De Farizeeën moeten ervan kotsen, staat er letterlijk. Maar Jezus spreekt over blijdschap, ook over blij zijn met die ander. Die zo anders is. Valt hier voor ons nog iets te leren? Of weten we dit allemaal wel?!

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Zondag 22 augustus

Zondag 22 augustus

De duif is het symbool geworden van het leven op aarde in vrede. Voor Noach is zij de verkenner, die terugkeerde toen zij, zoals het er zo mooi staat in de vertaling van 1951, ‘geen rustplaats vond voor het hol van haar voet’. Maar anders dan de raaf, die alleen maar wat heen en weer kan fladderen, is de duif in staat na haar tweede vlucht aan Noach een vers olijfblad te brengen, teken van levensruimte voor allen in de ark. Als zij van haar derde vlucht niet terugkeert, weet Noach het zeker: de ramp is voorbij. Weg met die lockdown. Het is tijd om de ark te verlaten.

In deze dienst zal de heilige doop worden bediend aan Blanca Zwagemaker, dochter van Jacob Zwagemaker en Martina Botturi, geboren op 11 juni 2021 in Los Angeles (VS)

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer
Zondag 15 augustus

Zondag 15 augustus

Het hele verhaal over Noach, de zondvloed en de ark, komt voort uit een menselijke fantasie. Zou het kunnen? Een keer helemaal opnieuw beginnen met deze oude wereld. Stel, we maken een keer helemaal schoon schip. Dit verlangen ligt ten grondslag aan revoluties, staatsgrepen, bekeringen en radicale vernieuwingen.
Keer op keer zal blijken dat we onszelf meenemen, inclusief onze fouten. Wat is dan een schone lei?

We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer.
Wilt u thuis meevieren? Zet u dan een glaasje wijn of druivensap en een schaaltje met een stukje brood op tafel, samen met een brandende kaars.

Er kunnen zestig bezoekers de viering in de kerk bijwonen, reserveren kan via de pagina ‘Reservering kerkdienst’.
Via de pagina ‘Kijk en luister mee’ kunt u de kerkdienst online meevieren.

Lees meer