Kerkdiensten archief

Zondag 27 november, eerste advent

Zondag 27 november, eerste advent

De komende vier adventszondagen staan we stil bij de vier vrouwen die in het geslachtsregister van Jezus voorkomen: Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Vier vrouwen die kracht tonen te midden van krachten die hen klein willen houden.

Op deze eerste zondag gaat het over Batseba en de rol die koning David in haar leven speelde en wordt uitgelegd wat het Batseba Syndroom betekent. De Italiaanse schilderes Artemisia Gentileschi voelde zich zeer verwant met Batseba en schilderde meerdere keren het moment waarop Batseba een bad neemt en koning David vanuit de verte naar haar kijkt.

Lees meer
Zondag 20 november Voleindingszondag

Zondag 20 november Voleindingszondag

Ook op de gedachteniszondag is het jaarthema dichtbij. God verbindt in het licht van de Zoon Zijn Naam aan eenieder die getuigt van Hem. “Ik ben het licht der wereld”, hemels en aards tegelijk, zo laat Jezus ons weten. Dit verband is ‘ontegenzeglijk’ volgens Hem, omdat Hij niet alleen is. Wat een troost als vandaag de namen worden genoemd van de gestorvenen en hun gedachtenis ontegenzeglijk wordt verbonden aan de Naam van de Eeuwige. 

Lees meer
Vespers in november

Vespers in november

Onder het motto ‘Licht dat ons (aan)raakt’ is er op de woensdagavonden 2, 9 en 16 november, voorafgaande aan de vespers die om 19.00 uur beginnen of na afloop daarvan, gelegenheid om gestorvenen te gedenken en een kaarsje voor hen op te steken. De vespers staan open voor allen die de voorbereiding op de voleindingszondag extra aandacht en verdieping willen geven.

Lees meer
Zondag 6 november

Zondag 6 november

Vandaag gaat het in de serie diensten bij het jaarthema Verbonden voor het eerst niet over een verbond tussen God en mensen (en dieren), maar om een verbond dat wordt gesloten door twee hartsvrienden: David, de rivaal van koning Saul, en Sauls zoon Jonathan. Er staat bij hun verbond veel op het spel! In de evangelielezing noemt Jezus de leerlingen zijn vrienden en zegt: “Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden”.
Na de preek zal het verbond tussen twee vrienden door twee saxofoons in muziek worden uitgedrukt.

Lees meer
Zondag 30 oktober

Zondag 30 oktober

We maken ons allemaal best zorgen over de toekomst van onze planeet. Hoe zouden we daar vanuit ons geloof mee om kunnen gaan? Hoe kan de Bijbelse boodschap ons daarbij inspireren?

In deze dienst luisteren we naar de Woorden van het Verbond die niet alleen mensen betreffen, maar ook Gods schepping. We luisteren ook naar een visionair en een apostel. En we zingen liederen over onze zorgen, maar vooral ook onze hoop. Zo kunnen we onze zorgen omzetten in keuzes die de Woorden van het Verbond waarmaken in daden.

Lees meer
Zondag 23 oktober, zesde zondag van de herfst

Zondag 23 oktober, zesde zondag van de herfst

Via het jaarthema komt vandaag het verbond tussen God en Abraham tot ons. Psalm 105 spreekt in de berijmde versie van ’het verbond met Zijn vrind’.  Dat rijmt immers fijn op kind en dat is precies wat het verbond wil bevestigen: deze geldt voor generatie op generatie op generatie. Eeuwig dus. Nu is onze generatie aan de beurt. ’t Verbond tussen God en ons, Zijn vrinden en vriendinnen. Voor de kinderen wordt de boekrol verder uitgevouwen. Wat zal er geschreven staan?

Lees meer
Zondag 9 oktober

Zondag 9 oktober

De barmhartige Samaritaan is een begrip. Veel minder geldt dit voor de dankbare Samaritaan over wie we deze zondag lezen. Toch heeft ook hij ons veel te zeggen. Waar de barmhartige Samaritaan ons leert om ‘Heer, ontferm U!’ ter roepen voor de nood van de wereld, en vooral om zelf in beweging te komen, daar leert de dankbare Samaritaan ons om niet alleen te gaan en te doen, maar ook om stil te staan, bij alles wat wij ontvangen als uit Gods hand. Deze Samaritaan gaat ons voor in het Glorialied.

In deze dienst worden we genodigd aan de Maaltijd van de Heer.

Lees meer