Kerkdiensten archief

Zondag Laetare, 19 maart

Zondag Laetare, 19 maart

‘Wie is Hij toch?’ is de vraag die deze veertigdagen centraal staat. Op zondag Laetare (‘Verheugt u’) licht Jezus zelf een tipje van de sluier op: “Ik ben het brood uit de hemel”. Hij vergelijkt zichzelf daarmee met het manna dat het volk Israël in de lange tocht door de woestijn dagelijks uit Gods hand ontving om in leven te blijven in de moeilijk tijd. Letterlijk levensbrood. Voor de Joden klonk dat blasfemisch dat Jezus zichzelf daarmee vergeleek!

In deze dienst zullen we Ies Nijman bevestigen als ouderling-scriba. Ook vieren we de Maaltijd van de Heer, waarin Jezus als levend brood tot ons komt.

Lees meer
Zondag Oculi, 12 maart

Zondag Oculi, 12 maart

Bij de psalm die de naam aan deze zondag Oculi gaf (‘Mijn ogen houd ik gericht op de Heer’, Psalm 25: 15) maakte Henk Pietersma het schilderij met de titel ‘Jouw weg’.
Naast deze psalm lezen we het verhaal van de vrouw die Jezus’ voeten zalfde en over wie Jezus tot de omstanders zei: “Haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond”.

We mogen in deze dienst getuige zijn van de doop en belijdenis van Alessandro Asgari.

Lees meer
 Zondag Reminiscere, 5 maart

 Zondag Reminiscere, 5 maart

Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd worden er veel vragen gesteld. In Marcus 4: 35-41 lezen we over de storm op het meer. De discipelen staan doodsangsten uit wanneer het schip dreigt te vergaan en vragen aan Jezus: “Kan het u niet schelen dat we vergaan?”, Jezus vraagt op zijn beurt aan de discipelen waarom ze zo bang zijn. Hebben ze geen geloof? En onderling vragen de discipelen zich af: “Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?”.
Daarnaast leggen we de vragen die God vanuit een storm aan Job stelt: “Waar was jij, Job, toen ik de aarde maakte? Jij weet het toch zo goed? Vertel het Mij dan eens, hoe het zit?” Hoe raken deze vragen aan de vragen waarmee wij leven?

Lees meer
Zondag 26 februari

Zondag 26 februari

Jezus kon geen enkel wonder verrichten. Dat kwam niet doordat hij er niet toe in staat was, maar doordat de mensen niet met andere ogen naar hem konden kijken, naar die zoon van de plaatselijke timmerman. Zo kunnen vooroordelen in de weg zitten om mensen en dingen echt op een nieuwe manier te zien. Kijk je wel met andere ogen, dan zie je de dingen niet alleen anders, maar ga je ook andere dingen zien. We luiden de veertigdagentijd in door met andere ogen naar die timmerman te kijken: Marcus 6: 1-6.

Wij vieren in deze dienst de maaltijd van de Heer.

Lees meer
Vesper Aswoensdag 22 februari

Vesper Aswoensdag 22 februari

Met deze vesper van ongeveer een half uur markeren we het begin van de veertigdagentijd, een tijd van soberheid en bezinning. Palmtakjes (eventueel van vorig jaar) kunnen worden meegenomen en worden buiten op het kerkplein verbrand. Binnen lezen en zingen we over inkeer en kwetsbaarheid. Wie wil kan een askruisje op het voorhoofd ontvangen.
Kinderen en jongeren zijn speciaal voor deze avond uitgenodigd.

Lees meer
Zondag 19 februari

Zondag 19 februari

Als Jezus twaalf discipelen roept is dat een symbolisch getal dat de twaalf stammen van Israël in herinnering roept. Heel Gods volk wordt aangesproken. Het gaat dus niet alleen om die twaalf mannen. Het gaat in hen om alle mensen. Hoewel Israël nooit een sterk missionair geloof heeft gekoesterd, zijn er al in oude teksten aanwijzingen dat zelfs vreemdelingen mee mochten doen en in Gods naam welkom waren.

Lees meer
Zondag 12 februari, intrede ds. Oane Reitsma

Zondag 12 februari, intrede ds. Oane Reitsma

‘Wanneer je je herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je offer dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen,’ lezen we deze zondag uit het Matteüsevangelie. In de kerk staat soms een vergrootglas op hoe wij met elkaar omgaan, omdat we er ‘voor het aangezicht van God’ willen leven en uit liefde. Is dat een last of ook genade?

In deze feestelijke dienst zal ds. Oane Reitsma verbonden worden aan onze gemeente. Na afloop van de dienst is er ruime gelegenheid om onze nieuwe wijkpredikant en zijn echtgenote Hyun-Ah Kim te ontmoeten.

Lees meer
Zondag 5 februari

Zondag 5 februari

Op 5 februari hoop ik als classispredikant bij jullie te gast zijn. Nog niet eerder was dat het geval, ik verheug me erop! We lezen Mattheüs 6: 25-34, het verhaal over de bezorgdheid. ‘Kijk naar de vogels en de lelies. Als God al zo voor hen zorgt, hoeveel te meer niet voor jullie.’ We denken na over gisteren, vandaag en morgen en de dichter J. C Bloem komt een paar maal voorbij.

Lees meer