De collecten verliepen in het afgelopen jaar anders dan anders. Dat had natuurlijk te maken de opzet van de kerkdiensten in verband met de coronamaatregelen. In de eerste lockdown was er één collecte, later twee.

In het komende jaar willen we weer overgaan op het oude schema met steeds drie collecten.
De eerste collecte is voor diaconale doelen; de tweede is altijd bestemd voor de plaatselijke kerk; de derde collecte is bestemd voor wijkdoelen en landelijke collecten.
Soms zal er geen derde collecte worden gehouden, maar dat merkt u dan wel.

Renze Sleeking en Erik van den Berg