Voor veel gemeenteleden is de wijze van betalen van de collecten niet duidelijk. Met deze uitleg hopen wij meer duidelijkheid te bieden.
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw bijdragen te doen:
– via de QR-code
– SKG-collect (collectebonnen)
– rechtstreeks overmaken op bankrekeningnummers.

Meestal zijn er drie collecten, maar soms vervalt de derde en zijn er twee. De volgende rekeningnummers worden in onze kerk gebruikt voor de collecten:
1e collecte: NL67 RABO 03737 11816, IBAN van de Diaconie Regenboogkerk
2e collecte, altijd bestemd voor de plaatselijk kerk: NL45 RABO 03737 22591, IBAN van de Protestantse gemeente Hilversum
3e collecte: NL89 RABO 03737 22478, IBAN van de wijkkas Regenboogkerk

In de kerkdienst worden de doelen genoemd en deze worden ook altijd in de Nieuwsbrief en op de website aangegeven. Als de derde collecte niet de wijkkas zelf als doel heeft, gebruikt u toch het IBAN van de wijkkas. De binnengekomen bedragen worden door de penningmeester doorgestort naar het betreffende doel. Daarom is het belangrijk dat u bij elke gift die u doet, ook steeds het doel van de collecte noemt, ook wanneer u de QR-code gebruikt!

Erik van den Berg en Renze Sleeking