Communicatie

Gemeenteleden kunnen op verschillende manieren op de hoogte blijven van het nieuws binnen
de Protestante Gemeente Hilversum en het wel en wee van de eigen wijkgemeente.

Zondagsbrief

Bezoekers van de erediensten in de Regenboogkerk krijgen iedere zondag een zondagsbrief aangeboden. De zondagsbrief bevat de liturgie en de kerkgangers worden geïnformeerd over het specifieke karakter van die zondag, het thema van de dienst en de namen van de predikant, de dienstdoende ambtsdragers, de organist en andere medewerkenden. Indien de ruimte dit toelaat worden korte actuele berichten opgenomen.
De redactie bestaat uit Job Klomp, Hans Roepman en Jennette Mol. Zij ontvangen uw kopij graag in Word-formaat op hun emailadres. Sluitingstijd voor het aanleveren van berichten is dinsdags 12.00 uur.

Nieuwsbrief

Elke veertien dagen verschijnt de digitale nieuwsbrief van onze wijkgemeente. Hierin vindt u actuele informatie over diverse lopende zaken en activiteiten in onze eigen wijk en bovenwijks. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar nieuwsbrief.regenboogkerk@gmail.com.
Indien u geen internet heeft kunt u de nieuwsbrief op papier ontvangen. U kunt dit opgeven bij uw sectieouderling of één van de sectiemedewerkers.

Website

Op deze website vindt u het laatste nieuws en veel informatie uit onze wijk, zoals oproepen, activiteiten en achtergrondinformatie bij wat ons bezighoudt. Daarnaast vindt u er de informatie over de dienst voor de komende zondag. Op onze website vindt u ook een link om de kerkdienst live via internet te volgen en een archief van de eerdere diensten. Daarnaast is er een prekenarchief zodat u de preken nog eens na kunt lezen.

Kerkbrink

Kerkbrink is een uitgave van de Protestantse gemeente Hilversum. Het tijdschrift komt, behalve in augustus, eens per maand uit en bevat artikelen en informatie uit de PKN-kerken van Hilversum, zoals preekbeurten, aanvangstijden van de kerkdiensten, wijkberichten en diverse artikelen.
Kerkbrink wordt bij alle gemeenteleden bezorgd. Voor klachten of informatie over bezorging kunt u op de maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.30 uur contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Website Protestante gemeente Hilversum (PgH)

Via www.pknhilversum.nl komt u op de overkoepelende website van de PgH. Hier kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief met het laatste nieuws van de PgH met maximaal één email per dag.

Kopij

Kopij voor Website, Nieuwsbrief en Kerkbrink kunt u mailen naar s.nijman4@gmail.com én  scribaregenboogkerk@gmail.com.
De Nieuwsbrief wordt donderdags in de oneven week van de maand verzonden, kopij hiervoor moet in die week uiterlijk dinsdags vóór 12.00 zijn ingeleverd.

Kopij voor Kerkbrink moet op de eerste maandag van de maand worden ingeleverd.

De zes wijkgemeenten van de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) zijn  gezamenlijk bereikbaar voor nieuws- en persberichten via het volgende mailadres: nieuws@protestantshilversum.nl. Berichten die hierop binnenkomen worden automatisch doorgestuurd naar de redacties van nieuwsbrieven, app, website, sociale media, en wijkgids van deze wijkgemeenten.