Communicatie

Gemeenteleden kunnen op verschillende manieren op de hoogte blijven van het nieuws binnen
de Protestante Gemeente Hilversum en het wel en wee van de eigen wijkgemeente.

Website en Facebook

Op deze website vindt u het laatste nieuws, informatie over activiteiten en achtergrondinformatie bij wat ons bezighoudt. U vindt er ook alle informatie over de dienst voor de komende zondag, evenals een link om de kerkdienst live via internet te beluisteren en een archief van de eerdere diensten. Ook kunt u de preken van de afgelopen zondagen nog eens nalezen.

Er is een overkoepelende website van de vijf wijken: www.pknhilversum.nl

Wij hebben ook een Facebookpagina: https://www.facebook.com/regenboogkerkhilversum

Nieuwsbrief

Elke veertien dagen verschijnt de digitale Nieuwsbrief. Hierin vindt u actuele informatie over diverse lopende zaken binnen onze wijkgemeente. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich opgeven door een mail te sturen naar  nieuwsbrief.regenboogkerk@gmail.com.
Heeft u geen internet, dan kunt u de nieuwsbrief op papier ontvangen. U kunt dit opgeven bij de scriba.

Kerkbrink

Kerkbrink is een uitgave van de Protestantse gemeente Hilversum. Het tijdschrift komt eens per maand uit (behalve in augustus) en bevat artikelen en informatie uit de protestantse kerken van Hilversum, zoals preekbeurten, aanvangstijden van de kerkdiensten, wijkberichten en diverse artikelen.
Kerkbrink wordt bij alle gemeenteleden bezorgd. Voor klachten of informatie over bezorging kunt u op de maandag- en donderdagmorgen tussen 9.00 en 12.30 uur contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Kopij

Kopij voor Website, Facebook, Nieuwsbrief en Kerkbrink kunt u mailen naar s.nijman4@gmail.com én lily.fraanje@gmail.com.
De Nieuwsbrief wordt donderdags in de oneven week van de maand verzonden, kopij hiervoor moet in die week uiterlijk dinsdags vóór 12.00 zijn ingeleverd.

Kopij voor Kerkbrink moet op de laatste maandag van de maand worden ingeleverd.

Nieuws en persberichten voor de diverse redacties in alle wijkgemeenten van de PgH kunnen verstuurd worden via nieuws@protestantshilversum.nl

Zondagsbrief

Bezoekers van de erediensten in de Regenboogkerk krijgen iedere zondag een zondagsbrief aangeboden. De zondagsbrief bevat de liturgie en de kerkgangers worden geïnformeerd over het specifieke karakter van die zondag, het thema van de dienst en de namen van de predikant, de dienstdoende ambtsdragers, de organist en andere medewerkenden. Indien de ruimte dit toelaat worden korte actuele berichten opgenomen.
De redactie bestaat uit Job Klomp, Hans Roepman en Jennette Mol. Zij ontvangen uw kopij graag in Word-formaat op hun emailadres. Sluitingstijd voor het aanleveren van berichten is dinsdags 12.00 uur.