Het lijkt in onze tijd wel eens of de kerk op haar laatste benen loopt. Het instituut heeft het moeilijk. Het kraakt en piept en verschuift steeds verder van plaats in de samenleving.
Maar er voelen zich nog altijd mensen geroepen om zich in te zetten voor het geloof en de concrete beleving daarvan in het leven van mensen. Waar vinden wij God in deze tijd?

Thema: De lamp van God dooft nog niet uit
Voorganger: Jurjen Zeilstra
Ambtsdragers: Marlies Pestman en Michael de Jong
Lezingen: 1 Samuël 3: 1-10 (Naardense bijbel), 2 Petrus 1: 16-21 en Marcus 1: 14-20
Liederen: Ps.119: 1 en 3, Lied 413, Lied 323, Lied 531, Lied 339j, Lied 607, Lied 367j, Lied 657: 1, 3 en 4
Muziek: Ies Nijman, orgel
Collecten: Thermometeractie: winterhulp in Oost-Europa via de organisatie Mensenkinderen*, Plaatselijke kerk**, Missionair werk***
Bijzonderheden: Er is geen kinderdienst; Afbeelding: Glas in lood raam: presentatie van Samuel door Hanna aan Eli, Episcopal Church, State College Pennsylvania
Klik hier om de liturgie te downloaden

Toelichting bij de collecten
****Thermometeractie: Winterhulp in Oost Europa via organisatie ‘Mensenkinderen’.
Veel mensen in Albanië, Armenië en Moldavië leven in bittere armoede en onzekerheid. Dit jaar is het aantal arme mensen in deze landen enorm gegroeid als gevolg van de corona-crisis. Veel mensen verloren hun baan of hun werk als dagloner en er is geen financieel vangnet zoals in Nederland. Geen werk betekent daar geen inkomen en dus armoede, honger en grote problemen. De winter is een periode die extra zwaar is voor deze mensen. Ouders zijn radeloos – Hoe moet ik mijn kinderen eten geven? Bejaarden zijn kwetsbaar – Wie helpt ons in deze moeilijke tijd?
De organisatie Mensenkinderen is begaan met deze medemensen en geeft hun, met hulp van lokale en kerkelijke vrijwilligers, vier maanden lang een uitgebreid voedselpakket. Op deze manier worden deze mensen de winter doorgeholpen. Het is het verschil tussen knagende honger en een gevulde maag. Een voedselpakket kost ongeveer €25,00.
De diaconie bestemt de collecten van de Thermometeractie die we op 10, 24 en 31 januari houden, voor dit doel. Maak een bijdrage over op NL67 RABO 03737 11816 van de Diaconie Regenboogkerk o.v.v. Thermometeractie. Dank u wel!

**Plaatselijke kerk:
Uw bijdrage kunt u overmaken op NL45 RABO 0373722591 van de Protestantse gemeente Hilversum onder vermelding van plaatselijke kerk.

***Missionair werk
Op allerlei manieren zoeken gemeenten naar mogelijkheden om van betekenis te zijn voor de mensen in hun dorp of stad en verbonden te zijn met hun omgeving. Bijvoorbeeld met een inloophuis waar iedereen welkom is, of met een moestuin voor de hele buurt. Of zoals in Beilen met een oecumenisch mobiel kerkje, waar mensen een kaarsje kunnen aansteken of een gebedskaart kunnen invullen. Het kleine kerkje, waar ruimte is voor één persoon,  nodigt uit tot verstilling. Met uw bijdrage aan de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk alle missionaire activiteiten in het hele land.
U kunt uw gift overmaken op NL89RABO 0373722478 t.n.v. Protestantse gemeente Hilversum o.v.v. Missionair werk.

Wijze van betalen 
De collecten kunt u voldoen via Regenboogcollectes. Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast gebruikt worden.
Ook kunt u uw gift overmaken via de bankrekeningnummers die bij de doelen vermeld worden.

Online meevieren
U kunt de kerkdienst online meevieren via onze pagina ‘Kijk en luister mee‘. De kerkdienst is voor iedereen toegankelijk en zal na een week worden verwijderd.