Bijzonder spijtig dat we u moeten berichten dat de diaconale reis van jongeren naar Uganda, na twee jaren te zijn uitgesteld, nu helemaal niet doorgaat. Jongeren uit de Hilversumse kerken hadden een mooi plan: meebouwen aan een schoolgebouw in Lwamalenge in Uganda.
De reisorganisatie Livingstone heeft echter besloten te stoppen met werkvakanties. Na corona werd deze tegenslag er één te veel.

De deelnemers hebben flink actiegevoerd om de benodigde gelden voor de bouw en de reis bijeen te krijgen. Dat geld krijgt nu gedeeltelijk een andere bestemming. Omdat veel van de gelden bijeen zijn gebracht via kerken in Hilversum willen de jongeren en begeleiders daar verantwoording over afleggen. Het Team Lwamalenge/Uganda schrijft:

  • ‘Ieder kan zelf beslissen over zijn of haar persoonlijke sponsorgelden.
  • Het startkapitaal waar wij mee konden starten is voor een volgende diaconale jongerenreis aangevuld tot een bedrag van € 10.000.
  • Het resterende geld in de pot is gehalveerd: waarbij de ene helft is geschonken aan de school in Lwamalenge/Uganda. De andere helft is geschonken aan Kerk in Actie.
  • Onze gift van ongeveer € 3950 aan Lwamalenge is inmiddels door Livingstone aangevuld tot € 5000. Dit is voldoende voor één volledig afgebouwd klaslokaal, of twee semi-afgebouwde lokalen.’

Het team laat verder weten: “Wij danken u hartelijk voor alle vormen van steun die we van u in de afgelopen tijd mochten ontvangen. Daar zijn we u erg dankbaar voor. Uiteraard houden we u op de hoogte van het project in Lwamalenge en laten we u later graag foto’s zien van de nieuwbouw.”