Per september is Dieuwertje Zantingh de nieuwe diaconaal werker van de Protestantse gemeente Hilversum. In de Kerkbrink stelt zij zich voor.

Dik Verboom, secretaris van het College van diakenen (CvD), zegt verheugd te zijn dat de vacature is ingevuld. Hij schrijft: “Op 5 september betrok Dieuwertje haar werkplek in de consistorie van de Grote Kerk en woonde zij de eerste vergadering van het CvD bij. Wij zijn blij en dankbaar dat we nu een diaconaal werker hebben met veel ervaring in het opzetten van nieuwe initiatieven.”

Dieuwertje begint met een kennismakingsronde langs de wijkdiaconieën, maar ook breder bij organisaties in het sociale domein zoals Present, SchuldHulpMaatje, Voedselbank, Inloophuis Wording, Versa Welzijn, Raad van Kerken, Bondgenotenoverleg en meer. Het doel is om de diaconie namens de kerken een gezicht te geven en samenwerking tot stand te brengen met alle organisaties die zich met problemen van uitsluiting bezighouden.
Naast bestaande projecten met steun van de diaconie zoals friend4friend en het ouderenproject van Present, zijn met name de armoede- en vluchtelingenproblematiek urgent. Dieuwertje zal de katalysator zijn van concrete initiatieven (zoals er al veel zijn!). Namens ons allen, want diaconaat, omzien naar elkaar, is een opdracht van alle gemeenteleden!