Op 27 juni jl. werd gedoopt Anoek Géke Hanna van Olst, geboren 12-12-2019, dochter van Reind en Bianca van Olst en zusje van Lucas en Esmee. Door corona moest de doop van Anoek vorig jaar worden uitgesteld en zo kon ze nu, als vrolijke peuter van anderhalf jaar, met haar knuffel stevig onder haar arm geklemd, de plechtigheden rond haar eigen doop nieuwsgierig gadeslaan.
In mooie bewoordingen vertelden Reind en Bianca hoe en waarom Anoek vernoemd is naar de grootouders.
Namens de gemeente kreeg Anoek twee rijk geïllustreerde boekjes met kindergebedjes en een bijbels avonturenverhaal.

In de dienst van 4 juli werd Filippa Mirjam Annelien gedoopt, samen met haar vader Henk Jan Flinterman. Voorafgaand aan zijn doop deed Henk Jan belijdenis van zijn geloof. Zijn motivatie om belijdenis te doen en gedoopt te worden legde hij uit in persoonlijke woorden, die menig kerkganger ontroerden. Bijzonder was het dat de ouders van moeder Barbara uit Slovenië bij de dienst aanwezig konden zijn.
Via filmpjes uit Slovenië beloofde Peetmoeder Mirjam, de zus van Barbara, met Filippa in het spoor van Jezus mee te reizen door het leven en zong ze met haar gezin op ontroerende wijze een Sloveens liedje. Als doopgeschenk was er voor Henk Jan een Liedboek, voor Filippa de Kijkbijbel, en natuurlijk de gelukwensen van kerkenraad en gemeenteleden.

Doop Henk Jan Flinterman

Doop Flippa