Beste gemeenteleden
Vandaag, dinsdag 7 september, ontving de kerkenraad het bericht dat de Protestantse Gemeente Blaricum formeel een beroep heeft gedaan op onze wijkpredikant ds. Jurjen Zeilstra en dat het beroep door Jurjen is aangenomen.

In de bijlage leest u een persoonlijke bericht hierover van Jurjen zelf. Op de tweede pagina van de bijlage geeft Gea Rozenberg, voorzitter van de kerkenraad, aanvullende informatie hierover.

Wij realiseren ons dat dit bericht voor u onverwachts komt. In de kerkdienst van 12 september zal er daarom aandacht voor zijn en na de dienst is er de mogelijkheid om uw vragen te stellen aan ds. Heleen Weimar en Gea Rozenberg. Waarschijnlijk dat niet op al uw vragen direct antwoord kan worden gegeven omdat nog veel onduidelijk is, maar hier zal zeker op worden teruggekomen zodra we die duidelijkheid kunnen geven.