Een muzikale gemeente

Alles wat leeft, zing voor de Heer!

Zing voor Hem en maak muziek, dank Hem met alle instrumenten!
naar psalm 150

Muziek in de Regenboogkerk

In de Regenboogkerk zingt en musiceert men graag. Het zingen van de gemeente is bedoeld tot eer van God, daarnaast kan muziek helpen emoties een plek te geven. Bovendien kan samen zingen en musiceren verbindend werken.

In de erediensten wordt gezongen uit het nieuwe Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013), maar ook uit onder andere de bundels Tussentijds, Zingend geloven, en de Ionabundel.
Liederen voor de eredienst worden zorgvuldig uitgekozen door de predikanten in overleg met de organist en/of cantor.

Voor de begeleiding van de gemeentezang wordt meestal gebruik gemaakt van het Hill-orgel. Daarnaast worden ook wel het kistorgel of de vleugel gebruikt, en werken regelmatig musicerende gemeenteleden mee in de eredienst.

Vaste organist van de Regenboogkerk is Ies Nijman, cantor is Arno Rog.

Cantorij

De cantorij van de Regenboogkerk verleent zo’n 12 keer per jaar medewerking aan de eredienst. Zij ondersteunt de gemeentezang, helpt bij het aanleren van nieuwe liederen en zingt onderdelen van de liturgie, tafelgebeden, motetten of onberijmde psalmen. De cantorij staat onder leiding van Arno Rog.

Instrumentalisten

Om de maand leveren groepjes instrumentalisten of instrumentale solisten een bijdrage aan de eredienst. Het kan gaan om blazers, strijkers of gitaristen. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen spelen mee. Er worden verschillende muziekstijlen ten gehore gebracht.

De muzikanten zetten de toon van de dienst, begeleiden deels de gemeentezang of bieden een muzikaal-meditatief moment.

Muziek onder de Regenboog

Eenmaal per jaar is er ‘Muziek onder de Regenboog’, een koffieconcert uitgevoerd door zangers en instrumentalisten uit de gemeente die samen met anderen iets willen uitvoeren. Het koffieconcert vindt plaats op zondag 5 december 2021 (2e advent) na het koffiedrinken in aansluiting op de kerkdienst en duurt een klein uur. 

Informatie en aanmelden: ton.oosterom@gmail.com

Regenboog-concerten

De muziekcommissie van de Regenboogkerk organiseert jaarlijks vijf tot zes concerten in de kerkzaal. We streven naar een sprankelend aanbod van muziek, uitgevoerd door (semi-)professionele musici.

De programmering voor het komende seizoen is onzeker vanwege de aanhoudende coronamaatregelen. We verwachten tegen het einde van het jaar weer voluit gebruik te kunnen maken van onze kerkzaal en dan kunt u weer komen genieten van enkele prachtige concerten.

Actuele informatie over de concerten vindt u op de concertpagina.

Als Regenbooggemeente hebben we een bijzondere band met een muzikaal initiatief, we stellen het graag aan u voor:

Cantate op de Brink – Muzikale vesper op zaterdagmiddag

Jaarlijks worden vijf á zes cantatevespers gehouden in de Grote kerk aan de Kerkbrink. Deze cantatevespers met (meestal) muziek van Johann Sebastian Bach zijn voor een breed publiek toegankelijk. Elke vesper begint met het gezamenlijk oefenen van het slotkoraal van de cantate, waarbij iedereen mag meezingen. Een korte inleiding geeft duiding aan tekst en muziek.

De vespers staan onder auspiciën van de Hilversumse Raad van Kerken.

Meer informatie op www.cantateopdebrink.nl