“Het is echt een mooi bedrag geworden, namelijk € 10.120,80. Veel dank aan alle donateurs!”
Dit zegt Hans van Eijk, penningmeester van de diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum. Het is de opbrengst van de actie waarbij gemeenteleden werden opgeroepen om, als het financieel kon, de ontvangen energietoeslag te doneren aan de diaconie van de PgH.

De diaconie verdeelt de ontvangen giften over de Voedselbank Gooi- en Vechtstreek, Schuldhulpmaatje, Stichting Leergeld en het Warme Kamers project van het Leger des Heils.

Wie dit (fiscale) jaar de energietoeslag nog wil doneren, kan dat uiteraard nog doen via het rekeningnummer van de Diaconie Protestantse gemeente Hilversum: IBAN NL04 RABO 0373 7117 86 onder vermelding van ‘Energietoeslag’. Alvast hartelijk dank voor de gift.