Er komt erkenning voor kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De generale synode, het landelijke bestuur van de PKN, heeft ingestemd met het rapport ‘Geroepen door Christus’. Met dit rapport bevestigt de synode dat kerkelijk werkers werk van predikanten kunnen doen.

Predikanten en kerkelijk werkers
Een belangrijk verschil tussen kerkelijk werkers en predikanten is veelal de opleiding. Kerkelijk werkers zijn over het algemeen HBO-geschoold en predikanten hebben een universitaire opleiding. Rechtspositie en salariëring van kerkelijk werkers in de PKN zijn minder dan die van predikanten. Bedoeling is dat dat in de toekomst meer gelijk getrokken gaat worden.

Twee typen kerkelijk werkers
Nog niet duidelijk is hoe die gelijke posities er precies uit komen te zien. Er ligt een voorstel om onderscheid te maken tussen twee typen kerkelijk werkers. Het ene type doet het werk van predikanten zoals voorgaan in diensten, preken, dopen en avondmaal bedienen. Zij krijgen dan de positie van predikant. Het andere type is de specialist, bijvoorbeeld jeugd- of ouderenpastor. Deze kerkelijk werkers gaan niet voor in kerkdiensten. De voorstellen worden nu verder uitgewerkt door een commissie. De bedoeling is in 2024 de uitwerking in te voeren.

Klik hier voor meer informatie over het rapport ‘Geroepen door Christus’.
Zie ook: https://protestantsekerk.nl/verdieping/protestantse-kerk-en-de-visie-op-het-ambt/