Mijn naam is Christiaan Boers; ik ben 63 jaar en sinds 2004 werkzaam als geestelijk verzorger voor Stichting HilverZorg. Vanuit de Regenboogkerk kreeg ik in die beginjaren een zending als ‘kerkelijk werker met bijzondere opdracht’. Weliswaar ben je dan gewoon in dienst als werknemer bij de zorgorganisatie, maar is het werk ingebed in ambt en levensbeschouwing via die zending. Zodoende ben ik niet helemaal een vreemde in de Regenboogkerk.

Interim-periode
Na het vertrek van Jurjen ontstaat een situatie die enige overbrugging nodig heeft vooraleer er besluiten genomen worden over zijn opvolging. Voor deze interim-periode, in principe zes maanden, is mij gevraagd de werkzaamheden samen met Heleen te vervullen. Ik heb er van harte ja tegen gezegd om dat te gaan doen. Juist net had ik de werkzaamheden voor HilverZorg in uren verminderd, dus er was wat ruimte in de agenda. In de 16 uur (Heleen neemt er nog 4 bij, zodat de formatie 1 fte is) zal ik proberen mijn werkzaamheden zoveel mogelijk te spreiden. Dat betekent naast het individuele pastoraat en de samenwerking met de secties één keer per maand voorgaan in de eredienst, het bijwonen van verschillende vergadergremia (moderamen, kerkenraad, commissie eredienst, oecumene), het leiden van een uitvaart indien gewenst en waarschijnlijk nog wat losse activiteiten. In nauw overleg met de kerkenraad zal gaandeweg wel blijken hoe deze optelsom van werkzaamheden zal uitpakken.
Graag ben ik in ieder geval gemakkelijk bereikbaar voor u/jou via 06 53847528 of via cboers58@kpnmail.nl.

Persoonlijk
Tot slot: ik ben getrouwd met Reiny en we hebben één dochter, Tamar, die in Stockholm woont. Zelf wonen we in Terwolde, helemaal buiten in het agrarisch gebied tussen Deventer en Apeldoorn.

Ik hoop van harte u/jou te leren kennen in de komende tijd. Spreek mij ook aan als iets niet bevalt, ik sta open voor opbouwende kritiek. Samen het ‘geïnspireerde leven’ vormgeven als gemeente voor binnen en buiten de kerkmuren, dat lijkt me een mooi uitgangspunt voor de komende tijd.

Christiaan Boers