Actie Kerkbalans biedt kerken de mogelijkheid dit jaar een tweede Actie Kerkbalans te houden. En wel onder het motto ‘Houd elkaar vast’. De organisatie van de actie wil daarmee helpen de bijdragen aan de plaatselijke geloofsgemeenschappen op peil te houden in tijden van de pandemie.

De PgH-gemeenten maken van deze mogelijkheid geen gebruik. De bijdragen van leden blijven in een aantal wijkgemeenten weliswaar achter maar de kerkrentmeesters vertrouwen erop dat de najaarsactie van de PgH dat tekort kan wegwerken.

Najaarsactie
De najaarsactie wordt ook dit jaar in de maanden oktober en november gehouden. Leden van de PgH wordt dan gevraagd bij te dragen voor bijkomende kosten van het kerkelijk werk. Dit jaar zal er ook aandacht zijn voor achterblijvende opbrengsten van Kerkbalans in een aantal wijkgemeenten.