De zes wijkgemeenten van de Protestantse gemeente te Hilversum (PgH) zijn vanaf nu gezamenlijk bereikbaar voor nieuws- en persberichten via het volgende mailadres: nieuws@protestantshilversum.nl. Berichten die hierop binnenkomen worden automatisch doorgestuurd naar de redacties van nieuwsbrieven, app, website, sociale media, en wijkgids van deze wijkgemeenten. Dit betekent een sneller en groter bereik binnen Protestants Hilversum voor alle aankondigingen en nieuwsberichten die naar bovenstaand adres worden gestuurd. U vindt dit mailadres in onze colofon onderaan de nieuwsbrief en op deze website onder ‘Communicatie’.

N.B. Wanneer een bericht naar alle wijkredacties wordt gestuurd, betekent dit niet automatisch dat het bericht via elk communicatiekanaal wordt verspreid. Elke redactie maakt daarin eigen keuzes.