De functies van preses en scriba van de algemene kerkenraad zijn nog steeds vacant. Waarnemend voorzitter Erik van Halsema deed in de Algemene kerkenraad van 1 maart een dringende oproep om goede kandidaten voor te dragen voor de twee vacante functies.

Han Monsees vult momenteel het scribaat (secretariaat) tot de zomer in. Het voorzitterschap kan door Erik van Halsema nog tot 1 september worden waargenomen. Op dat moment loopt zijn zittingsperiode van vier jaar in de Algemene kerkenraad af. De vacatures ontstonden afgelopen najaar. Preses Richard Hoff trad voortijdig terug. Scriba Jan Verdam was na twee volle ambtsperiodes niet meer benoembaar.

Uitdagingen
Erik van Halsema zegt desgevraagd: “Naar 2025 toe leven we in een periode die voor een voorzitter grote uitdagingen bevat. We hebben iemand nodig die de juiste balans weet te bewaren tussen het zakelijke en het persoonlijke. Iemand die het geheel van de PgH weet te dienen. Een dergelijke man of vrouw moet toch te vinden zijn?”

Kandidaten of suggesties voor kandidaten zijn zeer welkom. Neem daarvoor contact op met Erik van Halsema via preses@pknhilversum.nl of scriba Han Monsees via scriba@pknhilversum.nl