Na vele jaren kerkvrijwilliger voor Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) te zijn geweest, wil Leny Vermeulen nu het stokje doorgeven. Wie wil dit van haar overnemen?

Als kerkvrijwilliger bent u contactpersoon tussen NBG en kerk. Het betreft een kleine maar wel noodzakelijk functie. De kerkvrijwilliger zorgt er onder andere voor dat de
NBG-brochure een zichtbare plek in de kerk krijgt, dat nieuws van de NBG wordt doorgegeven aan Kerkbrink en Nieuwsbrief en dat Bijbelzondag onder ieders aandacht komt
en hiervoor een kerkcollecte wordt aangevraagd. De tijdsbesteding is hooguit één of twee uur per maand.

Lijkt deze kleine maar noodzakelijke taak iets voor u? Meldt u zich bij Heleen Weimar via ha.weimar@gmail.com.
Heeft u liever eerst wat meer informatie, stuur dan een mailtje naar j.l.vermeulen@telfort.nl. Leny neemt dan contact met u op en vertelt u er graag meer over.