Het communicatieplatform van de PgH is een goed draaiend samenwerkingsverband van de vijf wijkgemeenten en Vitamine G met als doel het versterken van de communicatie, zowel intern (tussen en in de zes geloofsgemeenschappen) als naar buiten toe. Ook de eindredacteur van Kerkbrink maakt er deel van uit.

Jan Verdam heeft het platform destijds opgericht. Sinds zijn terugtreden is Joep Mourits coördinator van het platform. De Regenboogkerk werd tot nu toe in het platform vertegenwoordigt door Ruben Jaarsma. Vanwege zijn verhuizing naar het oosten van het land zijn wij op zoek naar iemand die zijn functie wilt overnemen.

U hoeft geen professional te zijn op het gebied van communicatie. Als u het belang begrijpt van een goede communicatie van de PgH, zowel intern als naar buiten toe, dan bent u wellicht de geschikte persoon om namens de Regenboogkerk zitting te nemen in het platform.

Er wordt één keer per maand vergaderd op een doordeweekse avond van 20.00-22.00 uur, met uitzondering van de zomer- en kerstperiode. Daarbuiten heeft u redelijk zelf in de hand hoeveel tijd u kwijt bent aan de werkzaamheden.

Bent u geïnteresseerd? Stuurt u dan een mail naar scriba@regenboogkerkhilversum.nl.
Heeft u liever eerst wat meer informatie, neemt u dan contact op met Ruben Jaarsma via r.jaarsma@diondo.nl of tel. 06-50618398. Wij hopen op uw reactie!