Dit oud en nieuw was het zonneklaar wat we elkaar zouden willen toewensen voor het komende jaar: gezondheid en genezing, veel omhelzingen, mooie feesten, arbeidsvreugde, volle kerken, live-concerten.

Dergelijke wensen worden uitbundig op kaarten geschreven, geappt en gemaild. Daarnaast zijn er ook mensen die het gewoon houden bij de plechtige woorden ‘Veel heil en zegen in het nieuwe jaar!’ Want alle actuele wensen liggen in deze oude woorden natuurlijk besloten: Veel heil en zegen.’

Zelf zal ik die combinatie van woorden niet gauw gebruiken, vooral omdat ‘heil’ eigenlijk niet meer in mijn vocabulaire voorkomt. Maar ik  vind het wel mooi en veelbetekenend wanneer anderen, vaak zijn dit ouderen, mij die woorden toespreken. In het bijzonder geldt dat voor het woord zegen. Zegenen, elkaar Gods zegen toewensen, een ander goede woorden toespreken, dat is niet alleen voorbehouden aan mensen die in de kerk een ambt bekleden. Iedereen mag een andere zegenen. Dat is iets prachtigs en
krachtigs. Het Latijnse woord voor zegenen is benedicere. ‘Gebenedijd’ komt daar vandaan. Letterlijk vertaald betekent het: goed spreken, goede woorden zeggen.
Zegenen is iemand laten weten: Wat goed dat je er bent! Jou wens ik al het goede, van God en van mensen! Wat goed dat U er bent!  In de Bijbel zeggen en zingen mensen dat ook tot God, vooral in de Psalmen. ‘Zegen, mijn ziel, de grote Naam des Heren, laat al wat binnen in mij is Hem eren.’ (Psalm 103).
Mensen zegenen God, omdat God óns zegent, vanaf het begin van de schepping (Genesis 1,28) tot op de dag van vandaag.

Laten we dan zo het nieuwe jaar beginnen met goede woorden, tot God en tot elkaar, in wat voor bewoordingen dan ook, oeroude of splinternieuwe. De goede woorden die ik jullie hier wil geven zijn vrij naar een zegenbede van de Iona Community:

Gods zegen voor jou,
voor de sterren boven je hoofd,
voor de aarde onder je voeten,
voor Gods beeld diep in jou,
voor het nieuwe jaar dat wacht.

Heleen Weimar

Afbeelding: Litho van Marc Chagall, ‘Summer Farandole’