In 2015 werd voor het laatst ‘Die Deutsche Passion’ van Joachim von Burck (1568) gezongen in de Regenboogkerk. Goed om het weer te laten klinken uit de monden van acht zangers.
Het Johannes evangelie is de passievolle gids voor deze altijd zo intense viering. Daarnaast dienen zeven crucifixen van Grady van den Bosch als verbeelding voor de kruisweg die Christus ging. Neemt u weer een bloem of takje mee voor de hulde aan dat kruis?

Thema: Het lijden van de mens
Voorganger: Christiaan Boers
Ambtsdragers: Hilco Griffioen en Michael de Jong
Lezingen: Johannes 15: 9-17, Johannes 18: 1- 19: 35 (gezongen), Johannes 19: 38-42
Liederen: Psalm 28: 1 en 5, Lied 792: 2 en 3, Lied 587: 1 – 6, Lied 590  
Muziek: Ies Nijman, orgel; cantorij en zangroep onder leiding van Arno Rog
Collecten: Diaconie
Ontvangst: Leden van sectie 6
Bijzonderheden: Afbeelding: schilderij van Grady van den Bosch
Klik hier om de liturgie te downloaden

Online meevieren
U kunt de diensten ook online meevieren via regenboogkerkhilversum.nl/kijk-mee. De online diensten zijn voor iedereen toegankelijk en worden na een week verwijderd.

Toelichting bij de collecten
Diaconie: Uw bijdrage kunt u overmaken op NL67 RABO 0373 7118 16 ten name van de Diaconie Regenboogkerk.