Oktober 2022

Het CIO (interkerkelijk contact in overheidszaken) heeft een handreiking geschreven voor kerken om kerksluitingen te helpen voorkomen als de Corona besmettingen weer toenemen. Deze handreiking hebben we in het moderamen van oktober 2022 besproken. De uitkomst hiervan is dat:

  • wij u vragen om de basisadviezen in acht te nemen
  • wij u vragen om uw handen te reinigen met alcohol bij binnenkomst van het kerkgebouw
  • wij u vragen om elkaar geen hand te geven
  • wij optimaal aandacht hebben voor goede ventilatie
  • we gaan collecteren bij de uitgang (naast het collecteren via de QR code) i.p.v. via het doorgeven van collectezakken
  • het eerste vak bij het orgel beschikbaar is voor mensen die afstand (bij niet gezinsleden minimaal 1 stoel) willen houden.

 Bij voorbaat hartelijk dank!