De jaarrekening 2022 van de Protestantse gemeente Hilversum heeft een negatief resultaat van € 743.547. De lopende activiteiten tonen een verlies van € 340.265. Het restant van het tekort komt door incidentele lasten.

Vooruitzichten voor het huidige jaar bieden met torenhoge energielasten en bovengemiddelde loonstijgingen geen beter beeld dan het afgelopen jaar. Er wordt rekening gehouden met een vergelijkbaar negatief resultaat.

De jaarrekening is in te zien op het kerkelijk bureau en op de site van de PgH.