Jeugd

Kinderen en jongeren

Wij willen kinderen en jongeren graag kennis laten maken met de Bijbel en het evangelie aan hen doorgeven. Dit doen wij door het vertellen van Bijbelverhalen, gesprekken, samen bidden en zingen, en leuke (creatieve/actieve en sportieve) activiteiten.

Tijdens de eredienst

Oppas

Alle kinderen zijn welkom in de kerk! Maar wat voor grote mensen goed en zinvol is, kan voor kinderen nog te moeilijk zijn. Daarom is er bij iedere zondagse ochtenddienst oppas aanwezig voor de allerkleinsten.
Vlak voor het einde van de dienst, voor de zegen, worden de kleintjes de kerkzaal binnengebracht.

Er is dringend behoefte aan meer oppassers.

Kinderdienst

Voor kinderen van de basisschool is er tijdens de eredienst een kinderdienst. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met twee groepen, een groep voor de kinderen van de onderbouw van de basisschool (groep 1 t/m 4) en een groep voor de kinderen van de bovenbouw (groep 5 t/m 8).

De kinderdiensten worden zorgvuldig voorbereid in samenwerking met de dienstdoende predikant. De kinderen beginnen hun dienst in de kerk en gaan na een inleidend gesprek met de voorganger naar hun eigen ruimte. Vlak voor het einde van de dienst komen ze terug in de kerkzaal.

Contactpersoon is Fokko Bosker

Tienerdienst

Om de week, behalve op feestdagen en in schoolvakanties, is er tijdens de eredienst een tienerdienst, bedoeld voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. Aan het begin van de dienst zitten de tieners rechts achter in de kerkzaal. Wanneer de kinderen van de kinderdienst de kerkzaal verlaten, gaan de tieners mee naar boven, naar hun eigen ruimte, de Groene Kamer.
Rond 11.00 uur is de tienerdienst meestal afgelopen.

In deze diensten wordt veel gebruik gemaakt van muziek, dvd en op tieners afgestemde verhalen en werkvormen.

Bovenwijkse tienervieringen
Naast de eigen tienerdiensten zijn er gezamenlijke vieringen met de tieners van de Bethlehemkerk en Morgenster.

WhatsUp-diensten

De WhatsUp-diensten zijn bedoeld als laagdrempelige vieringen, waarin zoveel mogelijk mensen, jong en oud, al dan niet kerkelijk betrokken, zich thuis kunnen voelen. De tieners en, als het kan, ook de kinderen blijven in de kerkzaal. De dienst duurt niet te lang en ook de overdenking is kort. Vaak is er een bijzondere muzikale bijdrage en zijn er interactieve elementen in de dienst verwerkt.

Data catechesegroepen

Catechese bovenwijks: 3 en 17 september, 1 en 15 oktober, 5 en 19 november, 3 en 17 december 2021, 21 januari, 4 en 18 februari, 4 en 18 maart, 1 april, 20 mei, 3 en 17 juni en 1 juli 2022.

Activiteiten

Catechese

Voor de jongeren van de Regenboogkerk is er zowel een bovenwijks als een binnenwijks aanbod.
De bovenwijkse catechese wordt geleid door elkaar afwisselende jeugdouderlingen en predikanten van de PGH en hopelijk ook de nieuwe jeugdwerker en vindt plaats op de eerste en derde vrijdagavond van de maand, om 19.30 uur.
De twee catechesegroepen van de Regenboogkerk komen in de weken daartussen bij elkaar. De jongste groep, geleid door Wouter en Heleen, op de dinsdag na de eerste vrijdag, om 19.00 uur. De oudste groep op dezelfde tijd op de dinsdag na de derde vrijdag. Deze groep wordt door Wenda en Jurjen geleid.


Jongste Regenboog-catechesegroep: 7 september, 5 oktober, 9 november, 7 december 2021, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 5 april en 10 mei 2022
Oudste Regenboog-catechesegroep: 21 september, 19 oktober, 23 november, 14 december 2021, 25 januari, 15 februari, 22 maart, 19 april en 24 mei 2022

Vastenweekend

Vierentwintig uur vasten voor een goed doel in het weekend voor Pasen! Een etmaal lang niet eten, niet drinken, behalve water en thee. Om dat vol te houden is er een vol programma van film kijken, vieringen in de Witte Kamer, vrijwilligerswerk en sportieve en creatieve activiteiten, dat alles met een thema. Na afloop is er een maaltijd als afsluiting.

Het vastenweekend is een gezamelijke activiteit van de jongeren uit de Regenboogkerk, de Bethlehemkerk en de Morgenster. Twee jaren achtereen kon het vastenweekend niet doorgaan, hopelijk nu wel! Het moment dat we ervoor gereserveerd hebben is vrijdag 8 april vanaf 18.00 uur tot zaterdagavond 9 april 19.30 uur.
Doel en thema van het weekend moeten nog worden bepaald.

Contactpersonen zijn Wouter en Esther Sluis-Thiescheffer.

Jeugdouderlingen

Jeugdouderlingen zijn Esther en Wouter Sluis-Thiescheffer.