Jeugd

Kinderen en jongeren

Wij willen kinderen en jongeren graag kennis laten maken met de Bijbel en het evangelie aan hen doorgeven. Dit doen wij door het vertellen van Bijbelverhalen, gesprekken, samen bidden en zingen, en leuke (creatieve/actieve en sportieve) activiteiten.

Tijdens de eredienst

Oppas

Alle kinderen zijn welkom in de kerk! Maar wat voor grote mensen goed en zinvol is, kan voor kinderen nog te moeilijk zijn. Daarom is er bij iedere zondagse ochtenddienst oppas aanwezig voor de allerkleinsten.
Vlak voor het einde van de dienst, voor de zegen, worden de kleintjes de kerkzaal binnengebracht.

Er is dringend behoefte aan meer oppassers.

Corona protocol 0-4 jaar
In verband met de corona-preventie geldt voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar het Protocol kinderen van 0-4 jaar.

Kinderdienst

Voor kinderen van de basisschool is er tijdens de eredienst een kinderdienst. Er wordt gewerkt met twee groepen, een groep voor de kinderen van de onderbouw van de basisschool (groep 1 t/m 4) en een groep voor de kinderen van de bovenbouw.
De kinderdiensten worden zorgvuldig voorbereid in samenwerking met de dienstdoende predikant. De voorganger voert meestal een inleidend gesprek met de kinderen, waarna ze naar hun eigen ruimte gaan. Vlak voor het einde van de dienst komen de kinderen terug in de kerkzaal.

Corona protocol 4-12 jaar
In verband met de corona-preventie geldt voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar jaar het Protocol kinderen van 4-12 jaar.

Tienerdienst

Om de week, behalve op feestdagen en in schoolvakanties, is er tijdens de eredienst een tienerdienst, bedoeld voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. Aan het begin van de dienst zitten de tieners rechts achter in de kerkzaal. Wanneer de kinderen van de kinderdienst de kerkzaal verlaten, gaan de tieners mee naar boven, naar hun eigen ruimte, de Groene Kamer.
Rond 11.00 uur is de tienerdienst meestal afgelopen.

In deze diensten wordt veel gebruik gemaakt van muziek, dvd en op tieners afgestemde verhalen en werkvormen.

Naast de eigen tienerdiensten zijn er gezamenlijke diensten met de tieners van de Bethlehemkerk en Morgenster. Bovenwijks jeugdwerker is Renate Japenga.

WhatsUp-diensten

De WhatsUp-diensten zijn bedoeld als laagdrempelige vieringen, waarin zoveel mogelijk mensen, jong en oud, al dan niet kerkelijk betrokken, zich thuis kunnen voelen. De tieners en, als het kan, ook de kinderen blijven in de kerkzaal. De dienst duurt niet te lang en ook de overdenking is kort. Vaak is er een bijzondere muzikale bijdrage en zijn er interactieve elementen in de dienst verwerkt.

Activiteiten

Catechese

Op woensdagen van 19.00 tot 20.00 uur komt de catechesegroep bijeen in de Groene Kamer. Leiding wordt gegeven door jeugdouderling Wouter Sluis-Thiescheffer en ds. Heleen Weimar (vóór de kerst) en ds. Jurjen Zeilstra (na de Kerst).

In deze gezellige groep komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan de orde. We gaan weer een WhatsUp-dienst voorbereiden (9 februari 2020), en natuurlijk gaan we ook weer 24 uur vasten, samen met tieners uit andere wijken, van 3 tot4 april 2020.

Iedere vierde woensdag is de gemeenschappelijke bovenwijkse catecheseavond waar ook jeugdwerker Renate Japenga bij betrokken is.

Bovenwijkse activiteiten

Dit seizoen zijn er gezamenlijke activiteiten met de tieners van de Morgenster en de Bethlehemkerk o.l.v. jongerenwerker Renate Japenga, zoals gezamenlijke catechese en tienervieringen, het vastenweekend, de Top-2000-viering, een kamp, het spannende en interactieve spel Sirkelslag, en een diaconale reis voor de oudsten.

Jaaroverzicht

Vastenweekend

Vierentwintig uur vasten voor een goed doel in het weekend voor Pasen! Een etmaal lang niet eten, niet drinken, behalve water en thee. Om dat vol te houden is er een vol programma van film kijken, vieringen in de Witte Kamer, vrijwilligerswerk en sportieve en creatieve activiteiten, dat alles met een thema. Na afloop is er een maaltijd als afsluiting.

Jeugdouderlingen

Jeugdouderlingen zijn Wenda Bergsma, Duco Bergsma, Esther Sluis-Thiescheffer en Wouter Sluis-Thiescheffer.