Jeugd

Jeugd en jongeren

Wij willen kinderen en jongeren graag kennis laten maken met de Bijbel en het evangelie aan hen doorgeven. Dit doen wij door het vertellen van Bijbelverhalen, gesprekken, samen bidden en zingen, en leuke (creatieve/actieve en sportieve) activiteiten.

Oppas

Alle kinderen zijn welkom in de kerk! Maar wat voor grote mensen goed en zinvol is, kan voor kinderen nog te moeilijk zijn. Daarom is er bij de zondagse ochtenddienst oppas mogelijk voor de allerkleinsten tot 6 jaar. Vlak voor het einde van de dienst en nog voor de zegen worden de kleintjes de kerkzaal binnengebracht.

Ouders kunnen zich voor de oppas aanmelden tot zaterdags 12 uur bij Jennette: jennette.mol@kpnplanet.nl, of bij Toos: tveijk@xs4all.nl,
tel. 0620969020. 

Er is dringend behoefte aan meer oppassers. Contactpersonen zijn Jennette Mol en Toos van Eijk.

Kinderdienst

Voor kinderen van de basisschool is er tijdens de eredienst een kinderdienst. De kinderdiensten worden zorgvuldig voorbereid in samenwerking met de dienstdoende predikant. De kinderen beginnen hun dienst in de kerk en gaan na een inleidend gesprek met de voorganger naar hun eigen ruimte. Vlak voor het einde van de dienst komen ze terug in de kerkzaal.
Contactpersoon is Fokko Bosker

Jeugdwerk bovenwijks

De volgende activiteiten worden voor alle kinderen van de PgH georganiseerd:

  • Kindercatechese (4x) in januari en februari, in de Regenboogkerk. Komende data:
    12 februari: Waar is God?
    19 februari: Afsluiting met ouders
  • Goede vrijdag: Kliederkerk, in de Betlehemkerk
  • Hemelvaartsdag: Vliegerfeest, bij de Morgenster
  • Elke maand (8x): BibleJournaling, bij Maria den Toom thuis
  • Laatste week zomervakantie: KinderBijbelKeet

Voorafgaand aan de betreffende activiteit vind je hier en op de site van de PgH nadere informatie.

Jongerenactiviteiten bovenwijks

10, 11 en 12 februari – WinterWinderWeekend in de Morgenster. De vrijdagavond bestaat uit een startdienst en een avondspel (Hunted). Op zondagochtend om 10.00 uur is er een jongerendienst, georganiseerd door de band van Charismatisch Werkverband Nederland (CWN) en Erik van Halsema.

12 maart – PGH-jongerendienst in de Morgenster

15 maart – Bijeenkomst in de Grote Kerk, 19.00 uur inloop,19.30 uur aanvang, om na te denken over de toekomst van de PgH kerken. Iedere jongere en iedereen die zich betrokken voelt bij de jonge generaties is welkom! U als ouders ook!

24 maart – Catechisatie en Stercafé met de jongeren van de Regenboogkerk, Bethlehemkerk, Morgenster en de Grote Kerk om na te denken over het proces PgH2024.

28 maart – Presentatie tijdens de PgH brede-avond van de opgehaalde informatie als advies aan de Algemene Kerkenraad.

Catechese

Voor de jongeren van de Regenboogkerk is er zowel een bovenwijks als een binnenwijks aanbod.

In de Regenboogkerk
De catechesegroep van de Regenboogkerk komt op de tweede en vierde dinsdagavond van de maand bij elkaar, om 19.00 uur. Deze groep wordt geleid door Wouter Sluis-Thiescheffer, Jan Weber en Heleen Weimar.
Data: 21 februari, 7 en 21 maart, 11 en 25 april 2023.

Bovenwijks
De bovenwijkse catechese, die geleid wordt door onze jeugdwerker Peter van Wesel samen met jeugdouderlingen en predikanten van de PgH, vindt plaats op de eerste en de derde vrijdagavond van de maand, om 19.30 uur.
Data: 17 februari, 10 en 24 maart, 21 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni 2023
Plaats: t/m 3 maart in de Morgenster en t/m 23 juni in de Regenboogkerk.

Vastenweekend

Vierentwintig uur vasten voor een goed doel in het weekend voor Pasen! Een etmaal lang niet eten, niet drinken, behalve water en thee. Om dat vol te houden is er een vol programma van film kijken, vieringen in de Witte Kamer, vrijwilligerswerk en sportieve en creatieve activiteiten, dat alles met een thema. Na afloop is er een maaltijd als afsluiting.

Het vastenweekend is een gezamelijke activiteit van de jongeren uit de Regenboogkerk, de Bethlehemkerk en de Morgenster en is van 31 maart tot 1 april 2023. 
Doel en thema van het weekend moeten nog worden bepaald.

Contactpersonen zijn Wouter en Esther Sluis-Thiescheffer.

Jeugdouderlingen

Jeugdouderlingen zijn Esther en Wouter Sluis-Thiescheffer.