Jeugd

Kinderen en jongeren

Wij willen kinderen en jongeren graag kennis laten maken met de Bijbel en het evangelie aan hen doorgeven. Dit doen wij door het vertellen van Bijbelverhalen, gesprekken, samen bidden en zingen, en leuke (creatieve/actieve en sportieve) activiteiten.

Tijdens de eredienst

Oppas

Alle kinderen zijn welkom in de kerk! Maar wat voor grote mensen goed en zinvol is, kan voor kinderen nog te moeilijk zijn. Daarom is er bij iedere zondagse ochtenddienst oppas aanwezig voor de allerkleinsten.
Vlak voor het einde van de dienst, voor de zegen, worden de kleintjes de kerkzaal binnengebracht.

Er is dringend behoefte aan meer oppassers.

Kinderdienst

Voor kinderen van de basisschool is er tijdens de eredienst een kinderdienst. Er wordt gewerkt met twee groepen, een groep voor de kinderen van de onderbouw van de basisschool (groep 1 t/m 4) en een groep voor de kinderen van de bovenbouw.
De kinderdiensten worden zorgvuldig voorbereid in samenwerking met de dienstdoende predikant. De voorganger voert meestal een inleidend gesprek met de kinderen, waarna ze naar hun eigen ruimte gaan. Vlak voor het einde van de dienst komen de kinderen terug in de kerkzaal.

Tienerdienst

Om de week, behalve op feestdagen en in schoolvakanties, is er tijdens de eredienst een tienerdienst, bedoeld voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. Aan het begin van de dienst zitten de tieners rechts achter in de kerkzaal. Wanneer de kinderen van de kinderdienst de kerkzaal verlaten, gaan de tieners mee naar boven, naar hun eigen ruimte, de Groene Kamer.
Rond 11.00 uur is de tienerdienst meestal afgelopen.

In deze diensten wordt veel gebruik gemaakt van muziek, dvd en op tieners afgestemde verhalen en werkvormen.

Bovenwijkse tienervieringen
Naast de eigen tienerdiensten zijn er gezamenlijke vieringen met de tieners van de Bethlehemkerk en Morgenster. 

WhatsUp-diensten

De WhatsUp-diensten zijn bedoeld als laagdrempelige vieringen, waarin zoveel mogelijk mensen, jong en oud, al dan niet kerkelijk betrokken, zich thuis kunnen voelen. De tieners en, als het kan, ook de kinderen blijven in de kerkzaal. De dienst duurt niet te lang en ook de overdenking is kort. Vaak is er een bijzondere muzikale bijdrage en zijn er interactieve elementen in de dienst verwerkt.

Activiteiten

Catechese 

Er zijn twee catechesegroepen. Beide groepen komen maandelijks op dinsdagavond bij elkaar. Daarnaast is er maandelijks op vrijdagavond bovenwijkse catechese.

De jongste groep wordt geleid door ds. Heleen Weimar en Wenda Bergsma, die tijdelijk Wouter Sluis-Thiescheffer vervangt.

Bij de oudste groep is ds. Jurjen Zeilstra betrokken met eveneens een tijdelijke vervanger voor Wouter.

Bovenwijkse catechese

De bovenwijkse catecheseavonden staan onder leiding van de jeugdwerker Renate Japenga en worden elke eerste vrijdagavond van de maand gehouden, te weten: 2 oktober, 6 november, 4 december 2020 en 15 januari, 5 februari, 5 maart, 16 april en 21 mei 2021.

Vastenweekend

Vierentwintig uur vasten voor een goed doel in het weekend voor Pasen! Een etmaal lang niet eten, niet drinken, behalve water en thee. Om dat vol te houden is er een vol programma van film kijken, vieringen in de Witte Kamer, vrijwilligerswerk en sportieve en creatieve activiteiten, dat alles met een thema. Na afloop is er een maaltijd als afsluiting.

Het vastenweekend is een gezamelijke activiteit van de jongeren uit de Regenboogkerk, de Bethlehemkerk en de Morgenster, en vindt plaats van vrijdagavond 26 maart vanaf 18.00 uur tot zaterdagavond 27 maart 18.00 uur.

Doel en thema van het weekend moeten nog worden bepaald.
Contactpersoon: jeugdouderling Duco Bergsma

Jeugdouderlingen

Jeugdouderlingen zijn Esther en Wouter Sluis-Thiescheffer.