Afgelopen zomer werd door de Algemene Kerkenraad Joep Mourits aangesteld als coördinator communicatie voor 16 uur in de week. Aangezien zijn naam in vergaderingen steeds vaker viel, werd het hoog tijd om hem in de kerkenraadsvergadering uit te nodigen voor een korte kennismaking.

Deze nieuwe functie betreft een pilot voor de duur van één jaar. Na een half jaar volgt een evaluatie waarna overwogen wordt of de functie na het eerste werkjaar wordt gecontinueerd. Doel van de functie is om de PgH in Hilversum beter op de kaart te zetten, of preciezer geformuleerd: het creëren van een eenduidig beeld van één PKN-geloofsgemeenschap in Hilversum bestaande uit verschillende en te onderscheiden gemeenschappen van gelovigen in wijken en delen van Hilversum. De PgH als gastvrije gemeenschap waarin mensen op verschillende wijzen God leren kennen, vieren en omzien naar elkaar, zowel binnen de eigen gemeenschappen als daarbuiten. Daarnaast is de verwachting dat, door communicatiemiddelen beter te benutten, de onderlinge betrokkenheid binnen de PgH wordt vergroot.

Joep heeft zich deze periode onder andere gericht op de verbetering van de PgH website, dat momenteel rond de 100 bezoekers per dag heeft. Hij is voorzitter van het communicatieplatform waarin alle wijkgemeenten vertegenwoordigd zijn. Concreet doel nu is om de Diaconie meer zichtbaar te maken zowel binnen als buiten de PgH.

Aan het eind van zijn kennismaking benadrukte Joep dat voor vragen of advies over communicatie hij altijd bereikbaar is. Van dit aanbod zal de kerkenraad graag gebruik gaan maken.