De diakenen van de Protestantse gemeente Hilversum vragen leden van de PgH om de klimaatpetitie te ondertekenen. De petitie is een onderdeel van de klimaatpelgrimstocht. U vindt deze hier.

Klimaatpelgrimstocht
Van 30 september tot 11 oktober 2021 komt de oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland, onder de titel  ‘Gewoon gaan!’
De tocht startte in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims zijn vanuit daar op weg naar de 26ste Wereldklimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat.

De pelgrimstocht wordt in Nederland georganiseerd door Vastenactie en Groene Kerken in samenwerking met plaatselijke kerken. Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aansluiten bij de pelgrimstocht. Zo komt er meer aandacht voor de bescherming van het klimaat, zowel binnen als buiten de kerk.
Lees hier wat je kunt doen.