De Pinksterpreek van onze wijkpredikant Heleen Weimar heeft ons allemaal aan het denken gezet over wat wij kunnen doen voor onze aarde. Het thema van de dienst was ‘Reikhalzend ziet de schepping uit naar haar bevrijding’. Met dat thema in het hoofd ging het gesprek tijdens het digitale koffiedrinken na de dienst al snel over de vraag wat wij als ‘kleine mensen’ kunnen bijdragen aan die bevrijding. Hoe wij in actie kunnen komen voor onze aarde. Nú, niet wachten op actie van de grootmachten van deze wereld, de overheden, de multinationals, want dat gaat te lang duren.

Natuurlijk, we kunnen minder spullen kopen, minder vlees eten, minder vliegen. Dat is een goede eerste stap. De volgende stap is zelf onderdeel worden van spelers op de markt, van de industrie, de intensieve landbouw en dergelijke. Tijdens het koffiegesprek kwamen twee prachtige voorbeelden daarvan aan de orde.

Land van Ons
Hans vertelde over zijn bemoeienis met het burgerinitiatief ‘Land van Ons’ (www.landvanons.nl). In een goed jaar tijd hebben inmiddels al meer dan 13.000 burgers zich verenigd in een coöperatie om gezamenlijk landbouwgrond in Nederland te kopen, voor herstel van landschap en biodiversiteit. Die grond wordt verpacht aan boeren die natuurinclusief werken, met respect voor de natuur, met de ecologie als basis voor de exploitatie van gronden. Iedereen kan meedoen met dit initiatief; vanaf € 20 kun je instappen en voor je inleg krijg je m2 grond toegewezen. Ook de wetenschap steunt Land van Ons; wetenschapsgeld wordt ingezet om dit doel te steunen!

Follow-This
Eenzelfde soort initiatief bestaat in de olie-industie, zo vertelde Eva. Follow-This (www.follow-this.org) gaat uit van de gedachte dat ‘de industrie’ doet wat het doet bij de gratie van de aandeelhouders. Je kunt daarom bij Follow-this aandelen kopen in verschillende oliemaatschappijen. Follow-this vertegenwoordigt jou dan als aandeelhouder en pleit in de aandeelhoudersvergaderingen voor een beter klimaatbeleid in deze bedrijven. Ze hebben steeds meer invloed en inmiddels sluiten zelfs pensioenfondsen zich bij hun moties aan. Je kunt bij Follow-this al vanaf €9,- een aandeel kopen. Je kunt ook je bestaande aandelen bij hen onderbrengen. De aandelen blijven van jou, je kunt ze altijd weer verkopen. Het dividend wordt netjes aan je uitgekeerd, of je kunt dat doneren aan Follow-this.

Wij hopen dat deze bijdrage aan de nieuwsbrief velen zal inspireren in hun zoektocht om goed, nog beter voor onze aarde te zorgen.