De officiële datum voor het inschrijven voor het bovenwijkse leerhuis, dat geleid zal worden door diverse predikanten en deskundigen uit de verschillende wijkgemeenten, is verstreken. Maar dat is geen probleem.

De inschrijving blijft open totdat het vol is: ca 20 personen per groep. In tegenstelling tot het bijbelcafé is het de bedoeling dat men zich inschrijft voor de hele serie. Maar wilt u zich alleen inschrijven voor één speciaal onderwerp kan dat ook, mits de aantallen van die keer dat toestaan.

Aanmelden
De bijeenkomsten vinden telkens in een ander kerkgebouw plaats, van 10.00-12.00 uur en van 20.00-22.00 uur. Teksten worden, indien nodig, uitgedeeld.
U kunt u aanmelden bij coördinator ds. Jurjen Zeilstra, zeilstar@xs4all.nl, of tel. 035-6247449. Graag ook aangeven of u de ochtend- of de avondbijeenkomsten wilt bezoeken.

Korte inleiding op het leerhuis
De aarde is rond de 4,57 miljard jaar oud. Als je met de bijbelse gegevens aan het rekenen slaat kom je hoogstens bij 5000 v.Chr. Wanneer we in de bijbel een visie op de schepping aantreffen kan dit dus geen geschiedenis zijn, d.w.z. historie. Het is voor een goed verstaan buitengewoon belangrijk in dit opzicht klare wijn te schenken. Dit is door de kerk, laten we het eerlijk onderkennen, vaak veel te weinig gebeurd en hierdoor zijn gelovigen in verwarring gebracht. Als de schepping geen historisch verhaal is, wat dan? Is het ethiek, een plaatsbepaling van God en mensen, een joodse mythe of een kunstzinnige verwerking van de betekenis van het leven? Wat is het voor ons vandaag?

Programma

  Datum en locatie Thema  
I 10 november 2020
Diependaalsekerk, Diependaalselaan 138
Mythe of Geschiedenis? Willem Nijsse, Han Monsees en Jurjen Zeilstra
II 24 november 2020
De Morgenster, Seinstraat 2
Theologie? Jezus als het Woord Gods Erik van Halsema en Jurjen Zeilstra
III 8 december 2020
Grote Kerk, Kerkbrink 4
Belijdenis? Wim Moehn en Jurjen Zeilstra
IV 5 januari 2021
Hervormde Kerk, Noordereinde 14, ‘s-Graveland
Ethiek of filosofie? Geert van Meijeren en Jurjen Zeilstra
V 19 januari 2021
Regenboogkerk, Nassaulaan 22
Categorieën van mens zijn? Erik van Halsema en Jurjen Zeilstra

Afbeelding: Schilderijen van de scheppingsdagen, Bob Pestman