Het Leger des Heils wil graag een bijzondere vorm van jeugdzorg bij u onder de aandacht brengen: de gezinshuizen. Zij zoeken ‘gezinshuis-ouders’ om kinderen op te vangen en willen graag het netwerk van kerken aanspreken om dit onder de aandacht te brengen. Op dit moment staan er veel kinderen en jongeren op de wachtlijst aan wie voorlopig geen plekje kan worden geboden, wat soms tot schrijnende situaties leidt.

Als gezinshuis-ouder help je binnen je eigen gezin, kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Je bent 24/7 betrokken bij de opvoeding en de behandeling van deze kinderen.

De volgende twee links bieden een beeld van de betekenis van gezinshuizen:
https://www.youtube.com/watch?v=MIyi85yyfkg;
https://www.youtube.com/watch?v=S3zzG0OVR6U.

Geïnteresseerd geraakt? Dan kun je hier de volledige informatie lezen.