Per 5 juni 2021 zijn er weer versoepelingen ten aanzien van de kerkdiensten. Voor onze wijkgemeente houdt dit het volgende in:

Kerkbezoek
Het aantal kerkbezoekers is verhoogd naar 60 personen. U moet vooraf nog wel een plaats reserveren via https://regenboogkerkhilversum.nl/reservering/. Heeft u moeite met het reserveringssysteem, neemt u dan contact op met uw ouderling of met één van de medewerkers uit uw sectie. Zij reserveren graag voor u!

Samenzang
De adviesgroep ‘zingen’ van de PKN stelt dat gemeenteleden een beperkte tijd op praatniveau kunnen meezingen. Met praatniveau wordt bedoeld: zingen op ingetogen wijze, waarbij een persoon het zangvolume niet laat uitstijgen boven de geluidssterkte van normaal spreken. Bij‘beperkte tijd’ moet u denken aan maximaal twee coupletten in een kerkdienst, bij voorkeur aan het einde van de kerkdienst. Dit in verband met de verspreiding van aerosolen en de mogelijkheid om direct daarna te ventileren. Ook het ‘Amen’ na de zegen kan op deze manier worden gezongen.

Kinderdienst
De kinderdienst wordt tot de zomerstop nog gehouden op de zondagen 20 juni, 27 juni en 4 juli. Dit betreft de overstapdienst en twee doopdiensten. Kinderen kunnen weer in de kerkzaal komen. Ouders van kinderen moeten zich wel weer aanmelden voor het kerkbezoek.

Ontmoeten bij de koffie
Bij droog weer kunnen we met elkaar buiten koffie of thee drinken; als het (hard) regent is er geen koffiedrinken.
Het koffiedrinken is als volgt geregeld: Bij het verlaten van de kerk kunt u een kopje koffie of thee pakken. Op 4 statafels op het kerkplein staan mandjes met staafjes suiker, melk en roerstokjes en schaaltjes voor de lege verpakkingen van melk en suiker. Er staat een serveerwagen, waar u bij vertrek uw gebruikte kopjes opzet. Denkt u ook op het kerkplein alstublieft aan de afstandsnorm van 1,5 meter!

Online koffiedrinken
Gedurende de zomermaanden is er geen online koffiedrinken. Eind augustus wordt op basis van de dan geldende coronamaatregelen besloten, of we dit medio september weer oppakken.

Maaltijdviering
Op zondag 13 juni en zondag 15 augustus is er een maaltijdviering. Wijn en brood wordt u op uw zitplaats aangeboden door de ambtsdragers.

De versoepelingen maken het weer mogelijk elkaar meer te ontmoeten. Wij verheugen ons er dan ook erg op om u in en na de kerkdienst te kunnen begroeten.

De kerkenraad,
Wijkgemeente Regenboogkerk