We vervolgen het oefenen in het voeren van het moreel gesprek, dinsdag 10 mei 2022 om 20.00 uur.

De voorgaande keren zijn hoopvol verlopen. Wat is de confrontatie met je eigen primaire impulsen en reflexen toch leerzaam. Vooral als gaandeweg de avond blijkt hoe aanvullend en ‘waarde’vol de gedachten van een ander zijn en jouw eigen waarden in een breder daglicht stellen. Maar ook dat de Schrift zo veel gelaagder tot je komt.

Mocht u interesse hebben, dan hoor ik het graag. Want weliswaar is de huidige groep groot genoeg, maar bij voldoende belangstelling is het te overwegen een tweede groep te starten.
                                                                                                                                                                           Christiaan Boers