Er lijkt animo te zijn om een tweede groep te starten voor moreel beraad. In de volgende nieuwsbrief zal ik datumvoorstellen doen, rekening houdend met andere avondactiviteiten. Voor nu hoor ik graag van diegenen die zich eerder mondeling of anderszins bij mij aanmeldden, om dat nog even te doen via de mail (cboers58@kpnmail.nl). Vermoedelijk is er daarnaast nog plaats voor enkele andere personen. Ook dan graag opgave via de mail.

Mocht u eerst meer informatie willen over het moreel beraad, bel gerust 06 53847528).

Wat betreft de al bestaande groep, die komt weer bijeen op dinsdagavond 20 september, om 20.00 uur.
Christiaan Boers